69 Eijgenraam, A. L. tuinder, Rotterd. weg 61 (Vrijenban). C. tuinder, den Hoorn 120. F. tuinder, Dclfg. weg 18a. F. warmoezier, Kaam 20. J. broodbakker, Oosterstraat 35. J. tuinder, Raam 20. wed. J. geb. Heijenoort Rietveld 129. S. tuinder, Buitenwatersloot 186. Eijk, A. T. van kleermaker, Gasthuislaan 179. C. van arbeider, Zuideinde 93. J. G. van olieslager, Ezelsveld 5. L. van agent van politie le kl., Raamstraat 136. wed. M. E. v. geb. Oostrom Oude Langendijk 37. P. A. van verver, Cellebroerstraat 59. R. M. van Oude Langendijk 28. W. van koopman, Ilonkersteeg 51. Eijk Bijleveld, J. A. v. ingenieur, lid van den gemeenteraad, Oude Delft 137. Eijk, C. v. d. stoker, Buitenwatersloot 277. D. v. d. kaashandelaar, Coenderstraat 23. J. v. d. pakhuisknecht, 3e Nieuwsteeg 13. J. G. v. d. werkman, Pootstraat 84. wed. M. v. d. geb. v. d. Eijk 't Woud 5. P. v. d. tuinder, Pijnackersche weg 95. 1'. v. d. schipper, Groenlandsche laan 18. P. v. d. spekslager, Molenstraat 46. W. v. d. scheepmaker en wethouder, Rotterd. weg 108 (Vrijenban). W. v. d. slager, 3e Nieuwsteeg 13. Eijkelhoff, A. schipper, Anna Boogerd 30a. Eijken, A. van arbeider, Delfg, weg 37. Eijlchout, G. schrijver R. M., Warmoezicrstraat 96. K. L. smid, Oosteinde 41a. W. spirituswerker, Zuiderstraat 146a. Eijlands, wed. M. geb. van Meurs Gasthuislaan 259. W. werkman, Crommelinlaan 66. Eijlbracht, J. E. Verversdijk 168. Eijlers, wed. J. B. geb. Kuyzen Oosterstraat 42. G. B. onderwijzer, Oude Langendijk 25. Eijsden, F. van koopman, Bagijnosteeg 11. F. van koopman, Bagijnesteeg 13. H. van werkman, Trompetstraat 58. Eijssell, II. J. commies bij do posterijen, v. Leeuwenh.singel 31. IF- Faber, W. le luit. inf., Oranjeplantage 49. Fahrner, A. R. glasblazer, Annastraat 13.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 67