jTC. VAN DONGEN, Coneurreerende prijzen. Kolk 22. DELtFT. Westerstraat 87. En Gri-os. En Detail. 55 Domburg, li. C. v. postbode, Vlo uw 166. - J. v. - metselaar, Rietveld 114. P. y. metselaar, Verversdijk 178. Dommelen, M. P. v. liefdezuster, Oude Langendijk 28. Don, A. schrijver, Achterom 125. J. timmerman, Achterom 125. K. broodbakker, Achterom 125. M. schrijver, Achterom 125. Dongen, A. P. v. bouwman, Annastraat la- C. v. bouwman, Annastraat la. C. v. werkman, le Nieuwsteeg 18. wed. C. van geb. Vijlbrief le Nieuwsteeg 18. J. van sigarenmaker, le Nieuwsteeg 11. J. C. van bouwman, Kolk 22. Donnars, F. P. S. winkelbediende, Giststeeg 14. Donk, B. v. d. Kantoorgracht 8. C. v. d. koopman, Kruisstraat 6. Donker, wed. J. A. geb. Molenaar Spoorsingol 2/i92. Donkers, Gezusters - Zuidwal la. F. N. metselaar, Oosteinde 236. H. I). metselaar, Oosteinde 236. J. A. metselaar, Yerl. Pieterstraat 86. Doodeman, C. liefdezuster, Oude Delft 203. Dooden, wed. W. F. van geb. Bonart -- Rietveld 193. IJoodewaard, wed. G. J. gob. v. Deudekom Gasthuislaan 96. Dool, C. v. d. geb. Vogelaar - - Scheepmakerij 44. wed. H. v. d. geb. v. d. Spek Eietveld 119. Dool, M. v. d. timmerman, Wilhelminastraat 15. Doorduin, A. tuinder, Buitenwatersloot 220. A. schipper en winkelier, Kolk 12. W. schipper, Gasthuislaan 50. Doorduijn, L. koopman in groeten, Breestraat 51. Doorenbos, H. F. werkman, v. d. Boschstraat 3. Doorn, H. J. onderopzichtor R. M., Nieuwe Laan 14. H. J. geb. Beszelzen Voorstraat 48,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 53