Diemers, wed. T. H. Havenstraat 38c. Dieperink, J. W. Ingenieur graadmeeting, Oude Delft 166. Diersen, L. van werkman, Zuidersteeg 7. Diest, J. v. Koornmarkt 38. J. liefdezuster, Oude Langendijk 28. Diggelen, G. van melkverkooper, Zuideinde 86. H. van timmerman, Donkersteeg 3. M. van winkelier, Zuideinde 86 S. van sjouwer, Zuiderstraat 178. Dik, B.werkman, Crommelinlaan 71. C. werkman, Abtswoudsche weg 5. Diks, J. Burgwal 49. J- P. spekslager, 'Binnen watersloot 32. Dikshoorn, E. onderwijzeres, Oostplantsoen 7. P- behanger, Oostplantsoen 7. Dilloo, E. M. v. d. Mastenstraat 32. J. houtzager, Zuiderstraat 96. Dingemans, P. A. J. Buitenwatersloot 7. Dingier, J. P. goudsmid, Buitenwatersloot 39. J. koopman, Crommelinlaan 25. J. L. schipper, Crommelinlaan 26. N. koopman, Crommelinlaan 98. - wed. T. geb. Bontes Kethelstraat 18a. Dinther, M. liefdezuster, Oude Langendijk 28. Dirksen, de wed. J. geb. Brizee Kerkstraat 12. Disper, P. werkman, Rietveld 158. Ditmars, B. J. van smid, v. d. Boschstraat 7. wed. G. W. van geb. Brongers Oosterstraat 40. H. J. van onderwijzer Oosterstraat 40. Dobbe, A. A. assistent Geodesi, Choorstraat 49. Dobbelaar, wed. J. H. geb. Bock, Oude Langendijk 28. Dobbelman, J. H. procuratiehouder, Oude Delft 151. Dobben, N.-lid van den gemeenteraad, wagenmaker, Molenstr. 14. Maria C. Molenstraat 14. Dogger, I). zinkwerker, Rotterd. weg 99. H. koopman, Pootstraat 113. J. werkman, Raam 54. S. koopman, Rotterd. weg 36. Dol, A. huishoudster, Voorstraat 10. H. G. J. houtdraaier, Oosterstraat 71. N. - verver, Oosterstraat 71. W. H J. huisschilder, Zuideinde 128. Dolk, H. C. P. boekbinder, Dertienhuizen 14. wed. J. Dertienhuizen 14. Dolstra, Y. instrumentmaker, Hieuwe Schoolstraat 54. Domburg, A. J. v. metselaar, Zuiderstraat 78. O. J. v. kleermaker, Verversdijk 178. J. v. kleermaker, Verversdijk 178

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 52