GEMEENTE-HEERLIJKHEDEN. Hot' van Delft en Hoog- en Woud-Harnasch. Burgemeester. Wethouders. Leden van den Raad. 1909 1909 1909 1911 1911 1911 1911 1907 1907 1907 1907 Secretaris en Gemeente-Ontvanger, Ambtenaar ter Secretarie. 425 Sluiswachters A. v. d. Kuij, a. d. Vijf-Sluizen, te Vlaai'dingor-Ambaoht. J. Mus, te Vlaardingen. \V. Hummelman, a. d. Boonersluis te Maassluis. A. Wielaard Jr., te Maassluis P. F. Leerdam Mz., aan de Oranjesluis te 's Gravenzande. W. Nalès, aan de Oranjesluis te 's Gravenzande. Sluisknechtsv A. Leenhouts, aan de Vijfsluizen, te Schiedam. P. van Velzen, te Vlaardingen. J. Boer, te Maassluis. S. G. Manger Cats. 1906 L. A. van der Heijden. J. P. Ammerlaan. 1911 1908 C. v. d. Vlugt. A. Jongerbloed. L. A. v. d. Heyden. L. v. d. Maarel. J. P. Ammerlaan N. van Leeuwen. N. v. d. Wees. H. A. Kleyweg. P. Bontenbal. A. J. Hendriks. J. P. v. Eossum. D. Waverijn. S. M. G. Bruggoman.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 423