Practiseerende Advocaten eu Procureurs. Deurwaarder. Notarissen. Ondernemer van publieke Verknopingen. HOOGHEEMRAADSCHAP DELELAND Zetel van liet Bestuur: Oude Delft N®. 107. Dijkgraaf. Hoogheemraden. Hoofdingelanden 423 Mr. P. A. Post Uiterweer. Mr. W. C. J. A. v. Everdingen. W. J. Bodenz. W. E. vail Berckel. H. P. Bok. P. Bron. J. Eelman. A. D. M. Post Uiterweer. i H. J. J. van Buijsen. Joh. J. P. van Beest. Mr. W. K. S. van dor Mandele, te 's-Gravenhage. 1911 Jhr. P. M. G. von Fisenne, te Rijswijk. 1907 P. R. Dingemans van do Kasteele, te 's Gravenhage. 1909 S. J. van den Bergh, te 's Gravenhage. 1910 W. G. van der Boor, te 's Gravenhage. 1912 le District: A. Labouchère, te Rijswijk. 1908 Mr. W. I. S. A. Versteeg (secretaris) te 's Gravenhage. 1911 2e J. F. Weststein, te Honselersdijk. 1906 Vacature. 1909 2e P. N. Hoogerbrugge, te Overschie. 1909 C. van Winden Jzn., te Schipluiden. 1906 4e A. Doelman, te Maasland. 1910 J. M. van der Schalk, te Schiedam. 5e Mr. R. Th. Bijleveld, te 's Gravenhage. 1907 H. P. van Stralen. 1910 6e F. van der Burg Dz., te Berkel. 1908 J. Sonneveld Pz., te Pijnacker. 1911

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 421