Lvitli. Jongelings-Yer. „Luther." Kinderkerk. Commissie van het Godsdienstonderwijs hij de H.Gemeente Vereenigde Zondagscholen. Luthersche Zondagschool. G. G. Kunz. 1 Zondagscholen Ned. Protestantenhond. Particuliere Zondagschool. Christelijke Wijk- en Ziekenverpleging „Bethel." Wijkvereeniging „Rehohoth." 407 Ds. C. W. Pohlman. Voorz. A. Bosman, Alg. Seer. J L. Bontje, Seer. E. Treijge. Ds. H. J. Rooseboom, Pres. J. W. Addink. Ds. H. v. Griethuijzen, Scriba. W. Engelaan. Dr. J. Groenewegen, Pres. J. G. v. d. biepkamp, Penn. J. W. Addink, Seer. Ds C. W. Pohlmann, Pres. G. J. B. Bontje, Secr. H. Femer. I w- F- v- Nordheim. Ds. G. Buisman Jr., Voorz. W. A. Koper, Secr.-Penn. C. Grundlehner. A. Grundlehner. A. Veth. I Dr. J. Groenewegen, Voorz. J. Hemmes. Penn. Ds. C. W. Pohlmann, Secr. C. Veth. Ds. H. J. Rooseboom, Voorz. H. E. v. d. Heide. S. v. d. Heide, Secr.-Penn. J. Stout W, Rooseboom-Astro. A. W. G. Bijl. A. Bijl—Stoorvogel.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 405