Organisten. W. van Thienen, in de Oude Kerk. J. Kethel, in de Nieuwe Kerk. Opzichter over de Kerkgebouwen. F. A. van den Berg. Kosters. P. Mensert, in de Oude Kerk. A. .J. D. van Oosten, in de Nieuwe Kerk. Voor de Vrouwenzitplaatsen. Le Blansch en M. C. Henneveltv. d. Zanden in de Oude Kerk. Clement, in de Nieuwe Kerk. Godsdienstonderwijzers. C. Treffers. 11. Wineke. Waalsche Kerk. Notabelen. S. Manger Cats, Secretaris. C. Poensen, Voorzitter. P. Bron. Predikant. Ds. G. C. Rocheblave. Ouderlingen. Mr. L. W. C. van den Berg. M. A. C. Hartman. Diakenen. A. L. Hondius. Hr. M. de Haas. Organist. Gravelotte, te Rotterdam. Koster. C. Bakker. Luthersche Kerk. Predikant. C. W. Polilmann. 387

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 385