LIJST VAN STRATEN in (le gemeente Vrijenban. Biesland. Brasserkade. Delfgauwsche weg. Delfgauw. Haagweg. 374 52 W v. d. Horst. 5 A v. d. Gaag. 6 J. L. Kleijweg. 23 J. T. van Houten. 24 C. Koppert. 26 A. Hoogendam. 28 S. v. d. Berg. 29 G. van Veen. 32 Weduwe P. Tetteroo. 1 G. v. d. Wees. 1 J. v. Gelder. 2 C. A. N. Lijst. 2 A. de Ridder. 3 J Termorshuizen. 3a J. Th. Zuidam. 4 M. de Rover. 23 W. v. d. Post. 25 A. Kerklaan. 12 S. v. d. Loo. 14 M. Poot. 16 C- Poot. 26 H. v. Wijk. 27 L. v. Wijk. 28 J. Verkade. 29 J. Huisman. 30 G. Admiraal. 31 G. H. Bade. 32 J. A. Heesterman. 39 J. A. Kluiters. 40 P. Kas. 41 J. Jager. 42 P. Kas. 47 A. Olieman. 48 D. Vrijenhoek. 49 G. de'Wilde. 50 J. Notenboom. 52 P. de Vreede. 53 W. v. d. Kleij. 54 P. v. d. Kooij. 55 J. P. v. d. Helm. 55a G. J. v. d. Helm. 56 G. v. d. Maarel. 56 Th. Groenewegen. 57 D. Zeestraten. 58 B. Groeneveld. 59 E. H. Bukman. 61 S. Spierenburg. 67 P. Zonneveld. 78 J. Moerman. 80 P. v. Leeuwen. 81 J. De Bruijn 82 A. Poot. 85 P. Kerklaan. 89 C. A. Hazeu. 90 W. Hazeu. 92 J. W. Hazeu. 1 W. P. Bonardt. 114 Wed. Wrede. 115 Wed. Unger. 116 0. G. Bal. 117 H. Tutein Nolthenius. I 118 G. S. v. Krieken. 119 C. T. Gijsberti Hodenpijl. 134 mejuffrouw Klaasen. 135 J. G. M. I). v. Slingolandt. 136 J. ACieremans.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 372