3de Nieuwsteeg. Nieuwstraat. Noordeinde. 326 16 G. J. Kuivenhoven. 18 J. P. Brandligt—Haket. 20 J. H. Drukker. 22 L. Ouwersloot. 1 3 5 T. J. Berg. 7 N. Lucas. 9 G. H. Verbooij. 11 C. A. v. Veen. 13 J. v. d. Eijk. 15 G. v. Slingerland. 17 M. J. Kleijneveld. 19 J. H. Laheij. 21 J. W. Thijsse. 23 2 4 L. Vlasblom. 4 J. de RooiMeij. 6 C. J. v. Loenhout. 8 J. Meij. 10 J. J. Verreck. 12 J. A. Meijster. 14 J. J. Buchel. 16 J. F. Dortwegt. 18 M. v. Staveren. 20 J. P. van Leusden. 22 Wed. C. v. d. DorpWalraven. 3 H. J. A. Dielwart. 5 M. de Roo. 7 L. Gerritsen. 9 Wed. .J. A. v. d. Heijden. 11 J. v. Uffelen. 13 A. C. Elsevier Balfourt. 13 H. Iding. 2 Wed. P. H. Bender. 4 6 G. C. Brouwer. 6a Winkel. 8 F. Raar. 10 Pakhuis. 12 Wed. A. van Hoek. 14 A. P. Judels. 16 A. W. Cieremans. 16 Wed. W. H. v. Bueren. 18 G. Siepman. 20 Wed. A. Valkenburg. 1 C. Veth. 3 M. II. Damme. 5 A. J. Kipp. 7 H. Femer. 11 P. J. Hengeveld. 13 A. A. T. van Leeuwen. 15 C. W. Pohlman. 17 C. van Weegen. 19 H. W. van Malsen. 21 J. F. Klinkhamer. 23 Dr. S. de Vries. 25 J. Renaud. Sr. 27 J. Renaud. 29 Pottenbakkerij. 31/31a Wed. J. L. Kappeijne van de Copello. 33 H. J. Hees. 35 Fabriek. 37 A. J. Bovelander. 38 B. Oversluijs. 41 Kuiperij. 43 A. v. Dijk. 43a Ververswinkel. 45 47/49 Mandenmakerij. 61 G. v. Wichen. 61a N. Schenkenveld. 63 Wed. H. van Velzen. 65 C. H. Schenkeveld. 67 A. v. d. Beek. 2 W. Bossard. 4 4 J. Esseling. 4a J. Jense. 6 C. Post. 8 J. G. Ett. 10 Wed. A. F. van Geijt. 10 J. H. van Geijt. 12 G. Buisman jr. 14 G. Bakker.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 324