L. BRAAMS, Aanleg van Gas- en Waterleiding. l^oper- en Blikslagerij. Reparatiën aan alle Koper- en BUkwerken. CASCLOEILICHT ARTIKELEN Bouwmeester, It. broodbakker, Pootstraat 38. P. pakhuisknecht, Graswinckelstraat 33. P. schoenmaker, Verl. Pieterstraat 105. W. L. pakhuisknecht, Eliza Dorusstraat 216. Bovenlander, A. J. smid, Noordeinde 37. C. Koninsplein 5. J. P. A. smid, Noordeinde 37. Boxhoorn. C. winkelierster, Choorstraat 17. wed. H. geb. Gijsenij Rietveld 103. H. H. werkman, Exercitieplein 19. J. kuiper, Ylouw 20. wed. J. geb. Koster Choorstraat 47. M. modiste, Choorstraat 47. Boxmeer, A. sjouwer, Plateelstraat 5. A. werkman, Pieterstraat 75. J. Kantoorgracht 8. L. werkman, Gasthuislaan 167. vrouw L. geb. Daane Geerweg 162. L. werkman. Plateelstraat 5 Braak, A. Oude Langendijk 37. E. M. van den broodbakker en tapper, Breestraat 25. Braake, B. H. ter banketbakker, Binnenwatersloot 12. Braams, L. koperslager, Breestraat 34. Breestraat 34. DELFT. li. koperslager, Breestraat 34. -wed. R. geb. van Beymerwerdt Oranjeplantage 47. W. Vrouwenrecht 2. Braanker, J. den timmerman en aannemer, Verversdijk 63. Braat, I). Papenstraat 20. Jr., F. W. fabrikant, Hooikade 16. de wed. F. W. geb. Kikkert v. Leeuwenhoeksingel 40. M. C. technoloog Brab. Turfmarkt 83a. de wed. M. E. geb. Steenbrink Wijnhaven 18. W. C. fabrikant, Koornmarkt 75.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 30