29 Bos, wed. J. geb. Lamens winkelierster, Anna Boogerd 64. J. werkman, Trompetstraat 9. J. J. werkman, Gasthuislaan 222. L. schoenmaker, Dirklangenstraat 47a. P. T. houtzager, Donkersteeg 60. W. werkman, Harmenkokslaan 30. W. werkman, Molslaan 85a. W. D. winkelier, Choorstraat 23. A. y. cl. gepensioneerd smid, Kethelstraat 8. A. y. d. watermolenaar, Hugo van Rijkenslaan 5. C. v. d. warmoezier, Carthuijzerstraat 10. C. H. van den tuinder, van Bleijswijckstraat 46. E. van den schipper, Rotterd. weg 69. -- J. H. v. d. sigarenmaker, Bagijnhof 50a. wed. J. J. v. d. geb. de Graaff Ezelsveld 27. wed. J. W. v. d. geb. Timp Oude Langendijk 36. J. W. v. d. werkman, Crommelinlaan 88. - J. W. v. d. schoenmaker, 2e Nieuwsteeg 12. K. v. d. tuinder, Plateelstraat 14. N. v. d. sigarenmaker, Westerstraat 79. P. M. v. d. onderwijzeres, le Nieuwsteeg 2. P. v. d. sigarenmaker, Trompetstraat 86. wed. 1'. v. d. geb. Naggelmaker le Nieuwsteeg 2. W. E. v. d. sigarenmaker, Zuiderstraat 84. Bosch, B. J. sigarenmaker, Hopsteeg 58. J. gep. Hopsteeg 58. P. timmorman, Hugo de Grootstraat 118. T. smid, Pieterstraat 22. T. werkman, Rotterd.weg 107. P. C. B. ten pianostemmer, Oude Delft 17. A. v. d. reiziger, Torenstraat 10. C. C. v. d. liefdezuster, Oude Delft 203. wed. I). v. d. geb. Morien Buitenwatersloot 24. I). v. d. wagonmaker, Westerstraat 51. I). K. v. d. timmerman, Westerstraat 51. H. v. d. bediende, Westerstraat 51. H. A. v. d. werkman, Ylouw 24. F. H. v. d. boekdrukker, N. Langendijk 54. H. W. v. d. kleermaker, Nieuwe Langendijk 78. J. v. d. wagenmaker en winkelier, Vrouwenrecht 8. wed. J. J. v. d. geb. van Os - Van den Mastenstraat 23. -- J. A. v. d. letterzetter, Oosterstraat 80. J. F. v. d. vrachtrijder, N. Lagendijk 57. J. P. v. d. glasblazer, Anna Boogerd 74. J. P. v. d. glasblazer, Geerweg 104a. K. v. d. timmerman, Buitenwatersloet 22. L. H. v. d. kleermaker, N. Lagendijk 78. wed. L. G. v. d. geb. Kila Vlamingstraat 61.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 27