20 Bolt, W. F. J. gep. 0.1. ambtenaar, Noordeinde 18. Bom, wed. A. J. geb, Staak Vrouw Juttenland 41. vrouw van K. geb. Brinkhaus, Oude Delft 215ct. P. leerlooier, Vrouwjuttenland 51. Bommel, P. F. A. van smid, Dirklangendwarsstraat 2. Bommers, wed. M. T. geb. Bouwer Zuidersteeg 25. Bonardt, D. R. zadelmaker, Beestenmarkt 8. H. J. vormer, Oranjestraat 43. J. H. zadelmaker, Beestenmarkt 8. J. J. - timmerman, Kerkstraat 5. W. F. magazijnmeester, Oranjestraat 39. Bonefaas, A, koopman, Trompetstraat 41. II. Th. kantoorbediende, Choorstraat 10. J. magazijnknecht, Verl. Singelstraat 274. wed. M. geb. Voogt Trompetstraat 45. P. A. behanger, Voorstraat 96. S. werkman, Oostblok 17. Bonga, wed. A. C. geb. Swaan Phoenixstraat 33. Bonger, A. C. ingenieur, Hugo de Grootstraat 97. Bongers, B. A. leeraar i. h. teekenen Hoogere Burgerschool en Burgeravondschool Phoenixstraat 9. Bonte, J. II. smid, Agnetapark 38. Bontenbal, D. aannemer, den Hoorn 66. P. bouwman, lid van den Gemeenteraad don Hoorn 121. Bontekoe, H. W. restaurateur, Oude Delft 141. Bontje, D. M. smid, Aschvest 16. wed. G. J. geb. Puts - - Korte Geer 9. G. J. B. - smid, Korte Geer 7. G. J. B. kantoorbediende, Oosteindo 210. J. L. smid, Korte Geer 7. Boo, A. de aannemer, Rotterd. weg 60 (Vrijenban). A. J. de - schipper, Sclieepmakorij 133. wed. L. de Rotterd. weg 50. Boode, wed. J. geb. Redeman Voorstraat 25. J. commissionair, Achterom 3. J. C. metaaldraaier, Achterom 506. P. H. onderwijzer, Nieuwelaan 36. Boogaard, L. smid en winkelier, Paardenmarkt 23. Boogaards, wed. G. geb. v. Noorloos Zuideinde 77. T. F. bakker, Zuideinde 77. Boogaart, A. v. d. sigarenmaker, Westerstraat 63. A. v. d. winkelier, Westerstraat 61. A. v. d. sigarenmaker, Hoornsehestraat 11. W. v. d. sigarenmaker, Brouwerstraat 6. Boogerd, wed. J. A. v. d. geb. Berkhout Vrouwenrecht 1. Boogert, C. H. van den letterzetter, Vlamingstraat 83. C. J. v. d. Doelenstraat 78. H. v. d. spoorwegwerker, Pootstraat 61.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 24