231 Touw, A. werkman, Schcepmakerij 8«. A. J. onderwijzer, Oosteinde 119. wed. M. van der geb. Mondt Havenstraat lo. p. y J. werkman, Buitenwatersloot 176. Toxopeus, A. actuaris v. d. Levensverzekering maatschappij „Pietas" Markt 376. Traksel, J. J. behanger. Oranjestraat 22. Treep, A. onderwijzer, Oostsingel 28. A. kantoorbediende, Oostsingel 28. Treffers, C. godsdienstonderwijzer, Laan van Overvest 13J. Treling, K. J. Gr. werkman, Gasthuislaan 140. Treuren, N. van smid, Phoenixstraat 80. Tricht, G. M. van ambtenaar bij de gemeentebelastingen, Oranje Plantage 55c. J. van glasblazer, Exercitieplein 3d. Trio-t W. van timmerman, Westerstraat 156 Triene, wed. M. A. geb- Weber Oosterstraat 59. Trinthamer, J. magazijnmeester, Koenderstraat 32. jhr. S. inspecteur, van 's Rijks directe belastingen, Oude Langendijk 3. Trommel, J. C. ijzergieter, /uiderstraat 33. Tromppor B. M. J. loodgieter, Graswinckelstraat 42. Troost, D. kuiper, den Hoorn 131. Truijen, J. T. G. Oude Delft 203. Truijers, P. werkman, Cellebroerstraat 18. Tuin, c'. v. d. Brab. Turfmarkt 31. Tukker, A. kleermaker, Buitenwatersloot 177. A.. geb. v. d. Eist Rietveld 29. - - J. Doelenstraat 43. Tulk J. A. J. timmerman, Ylamingsteeg 7. J. wed. L. geb. Storm Oosteinde 240. p. J. T. kleermaker, Choorstraat 52.^ T. J. M. kleermaker, Ylamingsteeg 7. C. werkman, Bagijnesteeg 5. C. J. P. schipper, Verl. Pieterstraat 116. J. p. baggerman, Yerl. Pieterstraat 116. P. werkman, Kruis 13. Tusenius, A. H. J. werktuigkundige, Oostsingel 38. Tutein Nolthenius, H. onderdirecteur Nederl. Olieiabnek, Haagweg 117. (Vrijenban). Dr_ j, B. directeur Ned. Oliefabriek, N. Plantage 73/74 (Vrijenban). Tuijl, L. N. van houtzager, Hoornschestraat 10. Tweehuizen, J. H. kleermaker, Rietveld 45. Tijliaar, H. J. modiste, Rotterdamsche weg 139. wed. T. geb. Wagtman Rotterd. weg 139. Tijken, J. F. H. goudsmid, Breestraat 19. Tij nagel, C. J. liefdezuster, Oude Delft 203.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 229