J. G. STEENS. Wijnhandel. - Grossier in Gedistilleerd. Specialiteit in Transvaalsche Boerenjongens. Molenstraat 18. DELFT. 221 Steenbergen, R. M. van - arts, geneesheer Directeur krank zinnigengesticht, Koningsplein 29. W. D. A. van werkman, Buitenwatorsloot 191. Steenhuizen, M. leeraar H. B. School, Vlamingstraat 20. Steenderen, J. J. van werkman, Burgwal 55. Steenhoven, L. kuiper, Oostplantsoen 14. M. v. d. kastelein, Zuideinde 114. Steenis, G. v. onderwijzeres, Koordeinde 7. Steenmeijer, E. J. M. onderwijzeres, Verversdijk 53. Steens, j. G. in gedistilleerd, Molenstraat 18. Steenks M. tuinder, Sion 113a. Steenweg, P. smid, Pootstraat 115. Steenwijk, wed. K. geb. Bolhuis Harmenkokslaan 7. Stein, C. W. von huisschilder, Vrouwjuttenland 18. J. A. von Buitenwatersloot 129. wed. J. C. H. von geb. Diehl Vlamingstraat 107. J. C. H. von fondsbode, Vlamingstraat 107. Steinmetz, wed. C. C. geb. Steinmetz Spoorsingel 3/133. Stellinz, M. onderwijzeres, Voorstraat 22. Stelten, J. W. onderwijzeres, Agnetapark 47. P. J. J. beambte N. G. S. F., Agnetapark 65. P. J. J. bankwerker, Breestraat 23. Stemberg, Mr. C. kantonrechter, Oude Delft 207. Steng-er, A. agent Rijksverzekeringbank, Havenstraat 366. J. A. koffiehuishouder, Verversdijk 34. Sten vers, wed. B. J. geb. v. d. Velde -Geerweg 142. Ster, J. v. d. warmoezier, Verlengde Singelstraat 283. Sterk, A. winkelier, Verversdijk 142. F. J. verver, Molenstraat 6. wed. P. geb. Peters Molenstraat 6. Sterkman, J. W. modelmaker, Singelstraat 336. Stern, J. O. T. koopman, Nieuwe Schoolstaat 46. Steuerward, O. Oude Delft 131. Steijger, A. M. kleermaker, Dertienhuizen 4. B. J. koopman, Spieringstraat 1.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 219