T. B. RIJKMANS, Engelsche, Duitsche en Belgische Anthraciet. Handel in Steenkolen, Cokes, Briketten enz. enz. 199 Rutten, C. J. v. in steenkolen. Rietveld 174«. H. P. van timmerman, Pieterstraat 42. L. v. werkman Pieterstraat 42. W. T. J. v. schilder, Oude Delft 249. Ruijgrok, A. stal- en koffiehuishouder, Beestenmarkt 20. A. broodbakker, Oosteinde 248. J. koopman, Abtswoude 25. Ruijter, J. de metselaar, Molslaan 70. J. de arbeider, Oostblok 21. wed. J. de geb. Heutgens - Papenstraat 20. Ruurman, Th. schoenmaker, Doelenstraat; 69. Ruijter, J. D. A. werkman, N. Langendijk 48. J. "W. de tuinder, Donkersteeg 25. P. de tuinder, v. d. Boschstraat 16. P. de tuinder, Rotterdamsche weg 29. W. A. de werkman en tapper, Halsteeg 3. Ruijters, Cornelia - Zuiderstraat 31. T. schuitenjager, Watenngsche Vest IJ. Ruijven, de wed. C. van geb. Eijken Zuiderstraat 202. H. A. v. ambtenaar gasfabriek, Aschvest ób. J. C. v. winkelierster, Voorstraat 1 Rij, W. v. koopman, Warmoezierstraat 7. Rijgersberg A. arbeider, Goerweg 156. 0. P. werkman, Buitenwatersloot 115. Rijk, wed. J. geb. Baans Molslaan 33. J. W. timmerman, Molslaan 33. Rijken, P. G. chef afd. spiritus N. G. S. EOude Delft 164. S. T. y. d. gep. geëmpl. 3e kl. hospit., erversdijk 39. Rijfeman's, Th. B. koopman in brandstoffen, Hyp. buurt 33. SPECIALITEIT IN Oude Delft 171. - DELFT.Telof. latere. 182. Riin wed A v. geb. Planken winkelierster, Zuiderstraat 9. - wed. A. J. v. geb. Schillings, Oude Delft 135. A. L. van verver, Graswinckelstraat 2d. A. van rustend pastoor, Oude Delft 203. A. P. v. O.-I. ambtenaar, Noordeinde 28. G. van koopman, Korte Geer 5. H. J. van kaashandelaar, Buitenwatersloot 69.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 197