Lupker, H. A. werkman, Hopsteeg 51. H. L. werkman, Harmenkokslaan 36. J. A. A. verver, Hopsteeg 51. wed. J. A. geb. Oosterloo N. Langendijk 90. J. A. olieslager, Harmenkokslaan 19. L. smid, Pieterstraat 171. Lutterveld, J. v. timmerman, Zuiderstraat 196. wed. J. v. geb. v. d. Bosch winkelierster, Oosteiude 208a. P. van timmerman, Achterom 30. Lutz, A. C. C. kleermaker, Raamstraat 18. A. J. zouthandel., Laan van Overvest 171. A. J. M. commissionair, Achterom 86. A. M. winkelier, Molslaan 62. C. H. M. verver en in verfwaren, Breestraat 53. J. winkelier, Westerstraat 4. J. F. kleermaker on tapper, Oosteinde 172. L. C. gep. boekhouder, R. M. Laan v. Overvest 171. Luunen, T. F. van Nieuwe Laan 28. Luxemburg, wed. A. H. geb. Lammers v. Leeuwenhoeks. 9. H. P. timmerman, v. Leeuwenhoeksingel 9. j. M. geb. v. d. Dries in damesartikelen, Markt 15. wed. J. T. geb. van Kan Breestraat 6. W. winkelier, Markt 15. Luijben, A. F. koperslager, Verversdijk 84. Luijendijk, A. tuinder, Groenlandsche laan 8. C. hoofdagent van politie, Oostsingel 67. Gr. P. tuinder, Plateelstraat 25. J. arbeider, Ylamingsteeg 13. Luijk, A. van stoker, Laan van Altona 116k. Luijken, D. werkman aan don lijmfabriek, Aschvest 32. D. J. smid, Oostblok 55. Lijnbach, H. F. onderwijzer, Voorstraat 37. Lijnschootcn, H. v. stukadoor, Doelenstraat 52. J. van plateelschilder, Oranjeplantage 63. Lijst, C. A. N. handelsreiziger, Delfg. weg 3 (Vrijenban). _1 H. Paardenmarkt 30. Lijster, E. werkman, v. d. Mastenstraat 14. E. J. sigarenmaker, Oosteindo 51 h. J. B. H. kantoorbediende, Cellebroerstraat 3. A. de werkman, Rietveld 179. C. de werkman, Scheepmakerij 17. C. de arbeider, Dirklangenstraat 37. H. M. werkman, Trompetstraat 84. M. de arbeider, Buitenwatersloot 144. 3VI- Maagdenburg, W. werkman N. G. S. F., Agnetapark 98. Maan, E. verver, Gasthuislaan 101.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 150