ONOVERTREFBAAR Voldersgracht 17a. zijn LEWENSTEIN's Naai- en Speciaal-machines. Elke machine uit ons magazijn is van bovenstaand handelsmerk voorzien Eenig adres te Delft M®®EmaeEtEci©!it=Etatt<l©D vilt. LlWlMSTUWs 146 lOiNOVKRTREFBAARI Wettig gedeponeei'd Handelsmerk. Öm misleiding te voorkomen vragen men bij bejoeg van onze reizigers naar bet handelsmerk, welke zij op verzoek toonen. Liesker, C. H. J. smid, Pootstraat 42. H. J. vormer, Pootstraat 42. J. D. magazijnknecht, Laantje van Reineveld 3. J. D. Dertienhuizen 16. Liessen, H. J. Mr. gieter en vormer, Raamstraat 68. J. P. M. onderwijzeres, Raamstraat 68. Lie vaart, A. werkman, Gasthuislaan 176. A. timmerman, van Bleijswijckstraat 14. A. bouwman, Nieuwe Langendijk 59. C. J. arbeider, Tuinstraat 31. F. C. winkelier, Buitenwatersloot 28. P. bediende, Gasthuislaan 176. Lieven, A. D. Doelenstraat 78. Lignian, wed. J. G. C. geb. Zee Hugoplein 34c. Ligtenberg, O. M. particulier, Koornmarkt 4. P. A. A. J. vleeschhouwer, Buitenwatersloot 57. Ligteneigen, C. werkman, Raam 6. J. M. molenaarsknecht, Geerweg 97. -wed. M. geb. Reeder Geerweg 97. M. werkman, Geerweg 98.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 144