127 Koolschijn, J H. zadelmaker, N. Langendijk 72, J. H. zadelmaker, Hickersteeg 3. J. S. huisschilder, Kruisstraat 34. L. G. sigarenmaker, Gasthuislaan 92. wed. F. geb. v. Schie Yerversdijk 95. P. J. pakhuisknecht, N. Langendijk 43. Koomans, A. broodbakker, Gasthuislaan 144a. wed. A. geb. Wens Kantoorgracht 19. H. A. Koordeinde 30. N. rustend hoofd eenor school, Yerversdijk 52. Koomen, I. onderwijzer, Oostsingel 29. J. Koornmarkt 35a. Koop, H. J. broodbakker, den Hoorn 87. L. tuinder, den Hoorn 97. Kooper J. flesschensorteerder, Oostsingel 8. Koopman, A. bouwk. teekenaar, Phoenixstraat 15. A. timmerman, Rietveld 200. wed. M. M. H. geb. Schülzgen, O. Langendijk 28. Koornneef, P. timmerman, Graswinckelstraat 27. Koot, J. commies H S. M., van Leeuwenhoeksingel 42. J. II. koffiehuishouder, Koenderstraat 39. N. C. koffiehuishouder, Beestenmarkt 26. Kooten, wed. J. van geb. v. Weert Voorstraat 10. Kooij, C. J. W. werkman, Ylouw 31, E. A. oond. art. Ie kl., Markt 69. wed. P. S. geb. Peters. Raamstraat 10. H. T. koetsier, Pootstraat 4. wed. W. C, geb. Braakenburg. Vlouw 31. A. v. d. Buitenwatersloot 137. A. v. d. bouwman, Rotterd. weg 153. (Vrijenban). H. v. d. bouwman, Schieweg 5. J. v. d. bouwman, Geerweg 1. J. v. d. koopman, Gasthuislaan 138. J. v. d. melkverkooper, Spoorsingel 10a. J. v. d. naaister, Scheepmakerij 23. J. v. d. Spoorwegbeambte, Raamstraat 6. Joha P. v. d. naaister, Buitenwatersloot 4. wed. L. v. d. geb. de Bruin. Zuideinde 29. N. v. d. vleeschliouwer Geerweg 1. P. v. d. werkman, Exercitieplein 49, P. v. d. tuinder, Delfgauw 54. (Vrijenban). P. v. d bleekersknecht, Oosterstraat 92. wed. P. v. d. geb. de Jong. Geerweg 1. Kooij man, C. hoofd verpleger krankzinnigengesticht, (binnen- gesticht). P. timmerman, Doelenstraat 9d. Kooijstra, II. brugknecht, Nieuwelaan 50. Koper, gezusters Koornmarkt 77.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 125