A. DE KAT Rzn. Handel in Wijnen en Gedistilleerd, enz. fllgemeene potterdamsehe Brand waarborg-maatschappij Agent NED. LLOYD Oostsingel 15. Correspondent der Oosteinde 105. LP A AAA a A X (Verzekering tegen inbraak). 114 EN Kat, J. A. de Inspecteur eener levensverzekering-maat schappij, Oude Langendijk 27a. Kz., J. O. de Anna Boogerd 2. L. W. de kantoorbediende, Verversdijk 22. P. D. de in sigaren, Markt 20. P. J. N. de Oosteinde 107. E. J. W. H. de directeur der Delftsche Woning-Maat schappij, Raamstraat 2a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 112