99 Kostering, wed. II. gob. Kunst Verb Pieterstraat 106. Kostering, W. II. blikslager, Rietveld 48. Koten, Mej. do wod. H. J. v. gob. v. Weert Markt 63. Koumans, J. Noordeinde 14. Koumans, J. D. hoofdambtenaar, chef van fabrikatie N. G. S. F Spoorsingol 22 (Ilof van Delft). Koumans, J. J. boekdrukker, Hvpolitusbuurt 43. Koumans, P. A. S. bookdrukkor, Lange Geer 46a. Koumans, Mej. P. II. geb. Moerman modiste, Hypolitusbuurt 43. Koumans, P. J. boekdrukker, Koornmarkt 65. Koumans, S. P. A. boekbinder, Koornmarkt 83. Kousemaker, C. G. schoenmaker, Hooikade 2. Kouwenberg, H. J. photograaf, Oude Delft 172. Kquwenberg, Mevr. de wed. J. geb. Kuijs Oude Delft 172. Kouwenhoven, Mej. A. geb. v. d. Bruggen in galanteriën, Choorstraat 32. Kouwenhoven, C. werkman, Westvest 8. Kouwenhoven, Mej. C. M. Oosteinde 52. Kouwenhoven, D. behanger, Yrouwjuttenland 8a. Kouwenhoven, F. koopman, Choorstraat 36/38. Kouwenhoven Jr., F. verver, Choorstraat 32. Kouwenhoven. wed. H. geb. van Leeuwen Oosteinde 46. Kouwenhoven, II. J. in steenkolen en verfwaren, Yerversd. 26. Kouwenhoven, J. broodbakker, Rotterd. weg 91. (Vrijenban). Kouwenhoven, J. in galanteriën, Choorstraat 40. Kouwenhoven Sr., J. E. in vensterglas en verfwaren, Choorstr. 8. Kouwenhoven Jr., J. E. koopman, Choorstraat 8. Kouwenhoven, M. fondsbode, Vlamingstraat 105a. Kouwenhoven, P. A. timmerman, Achterom 74. Koijmans, F. J. P. kastelein, Markt 58. Koijmans, J. P. reiziger, Raamstraat 56. Kraan, J. arbeider, Geerweg 145. Kraan, wed. J. F. geb. Elzenaar Westerstraat 35. Kraan, wed. M. C. geb. van 't. Hoff Markt 53. Kraan, P. zadelmaker, Gasthuislaan 34a. Kraan, W. A. onderwijzer, Markt 715. Kraan, W. A. schrijver R. M Smidstoeg 11. Kraan, Mej. A. van der liefdezuster, Oude Delft 203. Kraan, C v. d. Pootstraat 24. Kraan, C. v. d. werkman, Oranjeplantage 55/'. Kraan, II. J. v. d. werkman, Oosteinde 29. Kraan, J. v. d. verver, van dor Mastenstraat 45. Kraan, N. van dor npothekersknecht, v. d. Mastenstraat 45. Kraaij, wed. C II v. d. gob. v. d Swaluw Verversdijk 79. Kraaij, F. A. J. v. d. borstelmaker, Molsteeg 5. Kraaij, II. v. d. mandenmaker, Molsteeg 23. Kraaij, J. P. C. v. d. koperslager, Verversdijk 79. Kraaij, N. J. v. d. stoker, Hugo van Rjjkonslaan 4.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 99