92 Kleijweg, J. particulier, Raamstraat 19. Kleijweg, J. gep. zadelmaker, Oostplantsoon 9. Kleijweg, J. Oude Delft 203. Kleijweg, J. werkman, Buitenwatersloot 259. Kleijweg, wed. J. J. geb. Groen Buitenwatorsloot 259. Kleijweg, N. werkman, Rietveld 38. Klikoe, J. C. grossier in gedistilleord, Choorstraat 29. Klinkenberg, A. schipper, Achterom 54. Klinkenberg, J. Achterom 54. Klinkenberg, J. werkman, Westerstraat 65. Klinkhamer, A. in huiden, Molslaan 109. Klinkhamer, J. F. hoogleeraar P. S., Koordeinde 2123. Klip, wed. H. II. v. d. geb. Poetsma Vlamingstraat 11. Klip, wed. L. v. d. geb. Stolk Schoolstraat 2. Klis, H. v. d. verl. Pieterstraat 68. Klis, P. v. d. kleermaker, Gasthuislaan 25. Kloeg, G. A. A. tapper, Bagijnhof 1. Kloog, J. kleermaker, Ezelsveldlaan 5. Kloeg, J. A. Oosteinde 139 Kloeg, J. F. winkelier, Jacob Gerritstraat 14. Kloeg, P. J. F. barbier, Burgwal 9. Kloes, J. A. v. d. leeraar P. S., Oostsingel 64. (Vrijenban). Klok, A. commies H. S. M., v. Leeuwenhoeksingel 37. Klok, A. P. slager, v. d. Boschstraat 23. Klok, E. kuiper, Dirklangondwarsstraat 38. Klok, wed. G. W. geb. Pijnacker Warmoezierstraat 22. Kloos, D. smid, Haarsteeg 19. Kloos, Mevr. de wed. J. Th. geb Regenbogen Spoorsingel 144. (Hof v. Delft). Kloosterhuis Schelts, Moj. S. C. H. geb. do Koning Vervors- dijk 166a. Kloosterman, A. T. kloerbleekor, Hugo do Grootstraat 114c. (Hof v. Delft). Kloosterman, wed. G. geb. Sligt Oude Langondijk 28. Kloosterman, G. H. kleermaker. Achterom 10. Kloosterman, M. W. werkman, Pieterstraat 38c. Kloosterman, T, H. schoenmaker, Hypolitusbuurt 26. Kloosterman, W. Kantoorgracht 8. Kloots, Mej. J. onderwijzeres, Vlamingstraat 65a. Klop, M. kastelein, Oude Delft 99. Kloppert, Dames Vorversdijk 54. Klos, Mej. P. M. C. Kerkstraat 9. Klugkist, A. schrijver, Rietveld 17. Kluit, wed. P. geb. Huisman Schoolstraat 2. Kluit, P. werkman, Achterom 13. Kluitenberg, A. koopman, Geerweg 60. Kluiters, Mej de wed. C. geb. Halkes Oosteinde 200. Kluiters, J. A. timmerman, Nieuwe Langendijk 108.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 92