90 Kiela, G. kapper, Oude Delft 160a. Kiene, D werkman, Vischsteeg 16. Kiene, J. J. werkman, Yischsteeg 10. Kienhwis, Mej. F. E. M. Oude Langendijk 28. Kies, Mej. de wed. P. geb. Yredenbregt kurkensnijdster, Ver- versdijk 37. Kievid, H. A. do bediende, Achterom 123. Kieviet, J. arbeider, Waleringscho Vost 26. Kieviet, J. do brievenbesteller, Dirklangonstraat 45. Kievit, J. broodbakker, Brab. Turfmarkt 1. Kievit, T. kleermaker, Donkorsteog 55. Kila, H. waagworker, Doolenstraat 6. Kila, H. koopman, Collobroerstraat 6. Kila, J. H. vrachtrijder, Molsteeg 4. Kipp, A. J. wethoudor, Noordeindo 5. Kipp, J. A. W. metaaldraaier. Nieuwe Schoolstraat 20. Kipp, firma P. mineraalwatorfabriok, Bagijnhof 81. Kipp, Mej. S. A. A. Bagijnhof 27. Kipp, W. A. Spoorsingtd 120. (Ilof van Delft). Kipp en Zonen apothekers, Oude Delft 204. Kipp en Zonen (opvolger J. W. Giltaij) mechanicus, Voor straat 71/73. Kirchner, II. L. smid, Paralelweg 6h. Kisker, J. F. werkman, Molslaan 177. Kit, wed. P. geb Poen Buiten watersloot 219. Kitzen J. gep. werkman, Vlouw 8. Klaar, G. W. J. onderwijzer, Vlamingstraat 97a. Klaasen, C. opzichter N. G. S. F Ilaagweg 132. (Vrijenban). Klaassen, E. J. Zuiderstraat 128. Klaassen, II. A. klerk N. G. S. F., Oosteinde 204a. Klaassen, J. A. directeur van Gend en Loos, Koornmarkt 95. Klaauw, C. d. v. houtdraaien, Voorstraat 95. Klamer, J. H. pakhuisknecht, Koenderstraat 10. Klamer, J. II. schoenmaker, Buitenwatersloot 136. Klamer, J. L. Camaretton 15. Klamer, wed. T. II. geb. Penni Raamstraat 24. Klapwijk, A. particulier, Voorstraat 75. Klapwijk, J. bouwman, Oostsingel 75. Klaver, D. broodbakker, Achterom 41a. Klaver, T. J. werkman, Gasthuislaan 130. Klaveren, wed. P. J. van geb. Nyveldt Carthuyzerstraat 4. Klaui, A. J. geweermaker, Achterom 9. Klaui, C. J werkman, Torenstraat 2. Klaui, J. winkelier, Gasthuislaan 138a. Klaui, J. barbier Buitenwatersloot 169. Klaui, M. barbier Papenstraat 2. Kleef, Mej. M. van Molslaan 71. Kleefman, Mej. J. verpleegster, Bagijnhof 82.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 90