83 Janso, Anna Molslaan 855. .Janse, C. koopman, Donkersteeg 69. Janse, J. A. opperman, Graswinckelstraat 2. Jansen, A. werkman, Pootstraat 58. Jansen, A. sjouwer, Anna Boogerd 38. Jansen, wed. A. geb. Blauwe Pootstraat 8. Jansen, A. B. H. J. werkman, Buitenwatersloot 234. Jansen, A. C. schoenmaker, Oranjestraat 11. Jansen, B. arbeider, Broerhuissteeg 26. Jansen, E. W. borstelmaker, Kruisstraat 19. Jansen, P. J. kleermaker, Gasthuislaan 131. Jansen, G. schoenmaker, Kromstraatsteeg 11a. Jansen, G. opperman, Yerl. Pieterstraat 140. Jansen, G. J. W. vijlenkapper, Zuiderstraat 58. Jansen, H. werkman, Yerl Pioterstraat 130. Jansen, H. schuitenjager, Geerweg 176. Jansen, wed. H. geb. van Seuren van Leeuwenhoeksingel 64. Jansen, J. huisschilder, Nieuwe Schoolstraat 58. Jansen, J. sigarenmaker, van Bleijswijckstraat 43. Jansen, Mej. J. Zuiderstraat 204. Jansen, wed. J. B. geb. Schonevold Zuiderstraat 58. Jansen, Mej. de wed, J. C. C. geb. van Kavostein van der Mastenstraat 34. Jansen, J. J. koffiebrander, Gasthuislaan 92. Jansen, J. M. werkman, Oosteinde 108. Jansen, J. M. stoker, Gasthuislaan 90. Jansen, M. kleermaker, van Bleijswijckstraat 52. Jansen, M. olieslager, Paxlaan 190. (Hof van Delft). Jansen, N. T. broodbakker, Oude Delft 178. Jansen, P. kleermaker, Warmoezierstraat 26. Jansen, P. L. barbier, Westerstraat 91. Jansen, W. smid, Nieuwe Schoolstraat 58. Janssen, G. ziekenoppasser, Rietveld 23. Janssen, J. B. bouwman, Oostsingel 60. (Vrijenban). Janssen, H. J. amanuensis, Raamstraat 48. Janssen, L. Kantoorgracht 8. Janssen, wed. M. geb. Laus Bagijnhof 80. Janssen, P. A. vleeschhouwer, Kolk 11. Janssen, P. A. bouwman, Oostsingel 59. (Vrijenban). Janssen van Raaij, W. II. L. hoogloeraar P. S., Oude Delft 12b. Janszen, G. J. L. kaas- en graanhandelaar, Lange Geer 62. Jaspers, K. L, F. bierhandelaar, Koornmarkt 51. Jasperse, J. M geb. Ooijkaas ├╝onkersteeg 15. Jean Claes, Mej. S. T. C. Oude Langendijk 28. Jedeloo Mevr. de wed. A. H. geb. v. Kapel Wijnhaven 8. Jedeloo, C. E. sigarenfabrikant Binnenwatersloot 16. Jedeloo Jr., II. C. byoutior, Markt 49. Jedeloo en Zonen, H. O. byoutiers, Markt 49.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 83