Arend, J. v. d. Pieterstraat 38i. Arend, Mej. de wed. N. v. d. geb. Gruitors Hugoploin 38. (Hof van Delft). Arend, P. C. v. d. in koloniale waren, Peperstraat 1. Arend, P. H v. d. schilder, Molslaan 64. Arends, wed. II. gob. Link Haarsteeg 9. Aronds, II. P. werkman, Kruisstraat 50. Arondso, P. A. broodbakker, Vlamingstraat 41 a. Arendzen, Mej. J. C. H. liefdezuster, Voorstraat 22. Arink, J. molenaar, Hugo van Rijkenslaan 8. Arkestein, C. P. bouwman, Harmonkokslaan 53. Arkestein, G. C. bouwman, Laan van Altena 116 (Hof v. Delft). Arkestein, N. werkman, v. d. Mastenstraat 5. Arnold, Mej. A. E. winkelierster, Brab. Turfmarkt 72. Arnold, G. E. dourvv. pl. bel., Oostsingel 32. Arnolds, A. werkman centraal magazijn, Ilopsteog 26. Arnst, K. koopman, Bagijnestoeg 11. Arnst M. J. olieslager, Kruisstraat 15. Arntzonius, Mevr. do wed. G. geb. Ilartcrma Oostsingel 77. (Vrijenban) Aronstein, Dr. L L. Hoogleeraar P. S Oude Delft 26. Arrenou, wed. P. geb. Scboolenborg Pootstraat 15. Arts, Mej. T. liefdezuster, Oude Langendijk 36. Arum, D. J. van koperslager, Raamstraat 28. Arum, J. G. van commies II. S. M., van Bleijs wijkstraat 2. Arum, T. van plateelschilder, Raamstraat 5b. Aschman, F. II. werkman, v. d. Boschstraat 2. Asperon, Joha M. van Doelenstraat 7. Asselt, A. van werkman, v. d. Boschstraat 12. Assem, J. van don smid Hopsteeg 39. Assink, wed. G. geb. Schuurman Oude Langendijk 28. Assink, wed. P. F. II. geb. v. d. Meer Kerkstraat 2. Asten, J. van sigarenmaker, Geer weg 50. Asten, wed. J. B. van geb. v. Deursen Georwog 50. Audenaert J. broeder van goede werken, Kautoorgraeht 8. Aukes, II. Schipper, Ezelsveldlaan 20b. DB. Baaien, wed. P. van geb. van 't "Woud Rietveld 26. Baaien, P. L C. van schoenmaker, Achterom 12. Baaien, R, J. van Oosteinde 116. Baans, A. koopman, Paardenmarkt 30. Baans, J. M. sigarenmaker, Raam 34. Baans, L. G. bierhandelaar, Markt 35. Baard, wed. C. geb. Stevons Verl. Pieterstraat 148. Baard, G. Kantoorgracht 8. Baard, H. J. T. kastelein, Brab. Turfmarkt 62.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 7