11 Holtkamp, wed. J. D. gob. Lelyveld Beestenmarkt 38. Holtkamp, J. W. werkman, Boestonmarkt 38. Holtkamp, W. Kantoorgracht 8. Holtwijk, T. J. koopman, Vrouwjuttenland 17. lloltzapft'el, Mej. M. II. verpleegster, Oude Delft 211. Iloltzschue, J. P. kapitein art., Oostsingel 17. Horn, J. P. kapitein magazijnmeester, Hypolitusbuurt 33. Hondius, A. L. leeraar II. B. School en Gymnasium, Phoo- nixstraat 11. Honkoop, M. W. commies H. S. M., Achterom 32. Honselaar, G. P. scheepmaker, Botterd. weg 54. Hoofd, Mej. E. van liefdezuster, Oude Langendijk 36. Hooff, II. L. van ingenieur Waterstaat, Koornmarkt 41. lloog, A. dowerkman N. G. S. Fabr., Johanna Paulinastr. 16. Hoog, C. do timmerman, Westerstraat 32. Iloog, J. de arbeider, Buiten watersloot 116. Hoog, W. de werkman, Geerweg 65. Hoogen, Mej. W. H. liefdezuster, Oude Langendijk 28. Hoogenbergh, Mej. F. M. C. Voorstraat 22. Hoogendam, A. bouwman, Vlamingstraat 68. Hoogendam, A. koopman, Dirklangenstraat 35. Hoogendam, A. M. bouwman, Vlamingstraat 68. Hoogendam, J. bouwman, Vlamingstraat 68. Hoogendoorn, J. J. koopman, Oosteinde 102. Hoogendoorn, J. P. werkman, Trompetstraat 48. Hoogendijk, A. bediende, Baam 21. Hoogendijk, wed. B. J. geb. Voortman Nieuwe Langendijk 56. Hoogendijk, C. verver, Dirklangendwarsstraat 11. Hoogendijk, Mej. E. Oude Langendijk 28. Hoogendijk, L. brandersknecht, Bagijnhof 42. Hoogendijk, M. melkverkooper, Torenstraat 9. Hoogervorst, F. werkman, Botterd. weg 13. Hoogervorst, G. werkman, Verl. Pieterstraat 126. Hoogervorst, M. J. geb. Valk Trompetstraat 71. Hoogervorst, wed. P. geb. van Tol Oranjeplantago 79. Hoogesteger, Mevr. do wed. M. M. J. II. geb. Gortman Oranjeplantage 67. Hoogoveen, J. C. leerlooier, Kantoorgracht 7. Hoogeveen, T. J. schipper Haagweg 133. (Vrijenban). Hoogewerff, Dr. S. hoogleeraar P. S., Ilooikade 17. Hoogh, W. de amanuensis P. S., Oude Delft 115. Hooghuis, wed. J. J. geb. van den Borg, Koningsplein 8. Hoogland, G. olieslager, Botterdamsche weg 117. Hoogstraten, W. Oosteinde 65a. Hoogstraten, W. M. barbier, Kerkstraat 1. Hoolhorst, E. bediende P. S., Verversdijk 58. Hoop, E. E. van der boekhouder, Oude Langendijk 7. Hoop, Mevr. E. S. A. van der geb. Vreede Oude Langendijk 7.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 77