70 Heemskerk, J. Buitonwatersloot 45. Heemskerk, P. M. gob. Schoonmakers Nieuwe Langen dijk 28. Heemskerk, T. werkman, Oostorstraat 51. Heemst, J. v. smid, Gasthuislaan 32. Heemstee, J. werkman, Harmenkokslaan 40. lieerde wed. A. v. gob. Vredenbregt Rietveld 121. lieerde, W. J. van koopman, Beestenmarkt 36. Iieerenberg, J. 's Schoolstraat 2. Hoerenberg, T. J. W. 's sigarenmaker, Oostsingel 8. Ilees, H. J. handelaar in muziekinstrumenten, Markt 25. Hees', II. J. zeepzieder, Noordeinde 33. Hees, J. A. -- bediende, Noordeindo 40. Hees on Co. in muziekinstrumenten, Markt 25. Hees, Mej. do wed. J. v. geb. v. Harmeien Voorstraat 58. Heessel, Mej. M. v. hoofd eenor school, Voorstraat 22. Heestorman, A. A. kantoorbediende, Oude Delft 121. Heesterman, A. J. timmorman, Verversdijk 88. Hoesterman, G. koopman, Brabantscho 1 urfmarkt 2. Heesterman, H. M. onderwijzer, Verversdijk 88. Heesterman, wed. J. geb. v. d. Dool - Rotterdamscho weg 36. Heesterman, J. verver, Gasthuislaan 159. Heesterman, J. werkman, Rotterd. weg 36. t Heesterman, J. N. timmerman, Delfg. weg 14. (Vrpenban). Ilee terman, M. bouwknecht, Rotterdamsche weg 18. Heesterman, P. J. kantoorbediende, Nieuwe laan 12. Hoesterman, AV. werkman, Rotterdamsche weg 36. Heezius, H. J. F. kleermaker, Koornmarkt 72. Heezius, wed. W. A. geb. Ahsman Wijnhaven 6. Hoghuizen Mevr. de wed. A. geb. Hofwegen Papenstraat -0. Iloide, Mej. B. v. d. modiste, Choorstraat 22. Heide, Mej. C. v. d. - Oude Langendijk 28. Heide, C. v. d. zadelmaker, Hypolitusbuurt 7. Heide, C. v. d. banketbakker, Hypolitusbuurt 9. Heide, Mej. F. C. v. d. St. Olofslaan 193. (Hof van Delft). Heide, H. E. v. d. koopman, Spoorsingel 348. (Hof v. Delft). Heide, firma II. E. J. v. d. in ijzerwaren, Jacob Gernt- straat 5. Heide, P. v. d. in ijzerwaren, Jacob Gerritstraat 5. Heide, S. v. d. in ijzerwaren, Koornmarkt 52. Heiden, C. A. van der' werkman, Westerstraat 64. Heiligers, H. J. zadelmaker, Tuinstraat 12. Heimbach, J. W. in manufacturen, Hypolitusbuurt 12—14. Heinis, J. koopman, Geerweg 55. Heinsbroek, Adr;l Scheepmaker;) 12. Ileinsbroek, C. gepensioneerd, Paardenmarkt 12. Heinsbroek, G. werkman, Donkersteeg' 48. Heisteeg, P. arbeider, Geerweg 9. Heisteeg, T. arbeider, Verl. Pieterstraat 78.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 70