58 Garos, C. vijlenkapper, Zuidorstraat 84. Garos, J. werkman, Ezelsveldlaan 4. Gastel, J. van gep. werkman, Nieuwe Langendijk 26. Gasteren, wed. H. van geb. Hoek Oosteinde 228a. Gatzen, Mej. C. liefdezuster, Voorstraat 22 Gebing, A. PI. typograaf, Gasthuislaan 110a. Gebing, G. II. schoenmaker, Gasthuislaan 110a. Geerling, A. C. timmerman, Oranjestraat 28. Geerling, C. meubelmaker, Rietveld 226. Geerling, J. S. pottenbakker, van Galenlaan 1895 (Hof v. Delft). Geerling, W. koopman, Bagijnesteeg 15. Geers, II. H. timmorman, Oosteinde 117. Geers, J. A. hoofd eener school, Zuiderstraat 31. Geest, wed. A. van geb. Verboort Oranjeplantage 91. Geest, A. A. v. werkman, Verl. Pieterstraat 114. Geest, J. A. v. werkman, Donkersteeg 6. Geest, wed. L. v. geb. Berger Oranjeplantage 89. Geest, W. v. -- fabrieksarbeider, Rotterd. weg 11. Geevers, D. J. kuiper, Schoolstraat 2 Geevers, E. kleermaker, Achterom 43. Geevers, P. J. gep. werkman, Achterom 43. Geils, wed. C. gob. Vermeulen Aschvest 7b. Gelder, A. do kleermaker, Vlamingsteog 30. Gelder, A. van letterzetter, Pootstraat 23. Gelder, J. van korenmolenaar, Delfg. weg 1. (Vrijenban). Gelderen, Mej. de wed. L. J. v. geb. Norden Binnenwatersloot 20. Gelooven, Mej. C. A.' van liefdezuster, Oude Langendijk 28. Gelsoma, G. kleermaker, Bagijnhof 52. Gomert, wed. M. v. geb. Rotteveel Rietveld 135. Gemert, W. v. onderwijzer, Rietveld 135. Gend Loos, van expediteurs, Koornmarkt 93. Genderen, A. v. koopman, Graswinckelstraat 65. Genderen, A. B. v. smid en winkelier, Zuiderstraat 94. Genemans, P. Th. vrachtrijder, Molslaan 183. Genemans, T. C. stoffeerder. Molslaan 183. Genesis, Mej. de wed. C. T. geb. van Spanjo Oude Langendijk 28. Geneste, A. J. vormer, Westerstraat 94. Geneste, J. J. A. vormer, Johanna Paulinastraat 38. Gent, P. van hoofd eener school, Verversdijk 100. Gent, T. van arbeider, Gasthuislaan 199. Gentevoort, A. van Kantoorgracht 8. Gentevoort, F. van bouwknecht, Scheepmakerij 9. Gentovoort, J. van bouwknecht, Zuideinde 62. Gentevoort, J. van werkman, Scheepmakerij 1. Genugton, Mej. A. van de Pieterstraat 38a. Gérard, P. F. koopman, Rietveld 136. Gorbrands, II. sigarenmaker, Raamstraat 215. Gerbrands, J. A. J. handelsbediende, Vlamingstraat 53.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 58