Cop, H. ingenieur, Hoogleeraar P.S., Oostsingel 61. (Vrijenban). Coppij, J. arbeider, Oosteinde 51c. Coppij, W. A. P. F. L. gasfitter, Pootstraat 74. Corboy, J. P. F. M. cand. notaris, Noordoindo tl. Coret, J. G. M. kuiper en tapper, Burgwal 30. Cornax, D. werkman, Bagijnesteeg 24. Cornax, D. P. werkman, Exercitieplein 31. Cornax, J. verver, v. d. Mastenstraat 39. Cornax, Wed. J. geb. Kortleve Ylamingsteeg 40. Cornax, J. P. verver, v. d. Mastenstraat 89. Cornelissen, Moj. W. H. geb. van Peppen uitdraagster, Vrouw- juttenland 4. Cornet, C. winkelier, Beestenmarkt 43a. Cornet, C. J. schipper, Delfgauwsche weg 20. Cornet, W. werkman, Anna Boogerd 65. Coster, A. G. winkelier, Binnenwatcrsloot 5. Coster, A. G. T. gemeente-keurmeester van de viscb, v. Loou- wonhoeksingel 39. Coster, H. N. timmerman, Voorstraat 101. Coster, W. F. in sigaren, Choorstraat 60. Cottaar, J. H. winkelier, Verversdijk 124. Cottaar, J. P. winkelier, Vrouwenrecht 9. Cottaar, P. L. St. Olofslaan 193a. (Hof van Delft). Couvée, L. architect, lecraar B. Avondschool, assistont leeraar P. S., Noordelijke Avenue 5. Couvée, M. J. boek-, kunst- en muziekhandolaar, Hypolitus- buurt 39. Cramer, C. chef toekenaar, Hugo de Grootstraat 26. (Hof v. Deut). Cramer, Dr. D. G. Oude Delft 20. Cramer, J. J. Gasthuislaan 48. Cramer, Mej. M. A. C. onderwijzeres, Voorstraat 22. Cramer, wed. P. geb. Schofmacker Nieuwe Langendijk 55. Cramer, \Y. J. J. banketbakker, Jacob-Gerritstraat 26. Cramers, B. koperslager, Voorstraat 10. Cramers, J. C. koperslagor, Voorstraat 10. Cremers, Moj. M. J. Wateringscho Vost 34. Cribbelier, A. werkman, Aschvost 10. Crocq, J. D. du lading-meester H.S.M., v. Bleijswijckstraat 11. Croes, Joha E. Doelenstraat 16. Croon, J. A. spirituswerker, Zuiderstraat 124. Croon, J. A. magazijnknecht, v. d. Boschstraat 17. Croon, W. A. in heerenartikelen, Peperstraat 7. Cuijper, J. J. do kleermaker, Buitenwatorsloot 166. Cuijper, Joha J. de Buitenwatersloot 28. Cuijper, Maria de - Nieuwe Langendijk 67. Cuijper, Maria A. W. de Gasthuislaan 204. 38

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 38