Bruijn, J. do motsolaar, Oostblok 5. Bruijn, J. do leerlooier, Oostoindc 56. Bruijn, J. de werkman, Dirklangenstraat 49. Bruijn, J. A. de onderwijzer, Oosteinde 164. Bruijn, J. J. de timmerman, Rotterd. weg 85. Bruijn, J. W. A. de Koenderstraat 8. Bruijn, L. de werkman, Doolenstraat 60. Bruijn, L. de vijlenkapper, Trompetstraat 39. Bruijn, L. de schoenmaker, Rietveld 146. Bruijn, M. de verver, Pootstraat 9. Bruijn, M. de kleermaker, Trompetstraat 76. Bruijn, M. de Halsteeg 2. Bruijn, M. de huisschilder, Pootstraat 9, Bruijn, P. de Gasthuislaan 7. Bruijn, P. de brugwachter, Oosterstraat 62. Bruijn, P. G. C. de meubelmaker, Gasthuislaan 7. Bruijn, Q. de metselaar, Yijverstraat 10. Bruijn, R. A. de olieslager, Crommelinlaan 8. Bruijn, S. P. A. de sigarenmaker, Ezelsveldlaan 14. Bruijn, W de leerlooier, Oosteinde 62. Bruijnse, J. A. Oranjestraat 49. Bruijnse, M. J. olieslager, Zuideinde 28. Bruijnse, W. schuitenjager, Crommelinlaan 7. Brijn, C. G. la bediende P. S., Johanna Weggelinastraat 21. Brijn, G. C. J. la timmerman, Pootstraat 96. Brijn, J. la timmerman, Oostblok 22. Buchel, J. werkman, Johanna Paulinastraat 17. Buchel, wed. J. geb. v. d. Fijst 3e Niouwsteeg 14, Buchel, J. J. zeepzieder, 3e Nieuwsteeg 14. Buchel, J. M. tabakswerker, Donkersteeg 40. Buchel, W. L. schoenmaker, Achterom 22. Buchel, W. L. rijkswerkman, Hopsteeg 36. Buchem, G. J. van hoofd eener school, Nieuwe Langondijlc 63. Buckman Co., firma in koffie, Brab Turfmarkt 74. Bueren, Mej. de wed. W. H. v. geb. Cieremans modiste, Nieuwstraat 16. Buggenum, J. M van bediende P. S., Koenderstraat 21. Buggenum, Mej. J. M. van geb. Schenk costuumnaaister, Koenderstraat 21. Buhler, G. broodbakker, Yrouwjuttenland 2. Buhler, J. J. S. winkelier, Yerversdijk 28. Buhler, J. L. bierhuishouder, Houttuinen 2. Buisman Jr., G. pred. Rom. Gem., Noordeindo 12. Buitelaar, C. ondermeester N. G. S. F Vervorsdijk 168. Buitelaar, J. werkman, Vlouw 4. Buitelaar, M. workman, Annastraat 15. Buitelaar, de wed. M. geb. v. d. Meer Rietveld 226. Buitenen, A, v. -- smid, Zuiderstraat 36. 32

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 32