193 Wannaar, J. timmerman, Johanna Wiggelinastraat 4. Warnar, G. W. sigarenmaker, Oranjestraat 20. Was, Mevr. de wed. K. geb. van der Burgh van Lichtenberg Oranjoplantage 41. Waser, C. A. broodbakker, Brouwerstraat 2. Waser, F. J. broodbakker, Exercitieveld 6. Wassen, Mej. de wed. H. L geb. Lutz Nieuwe Langondijk 4. Wassenaar, Mej. P. Oude Langondijk 28. Wassenburg, C. A. gep. militair O. I., van Bleijswijckstraat 41. Wassenburg, F. sigarenmaker, Cellebroerstraat 41. Wassenburg, II. beddenmaker, van Bleijswijckstraat 41. Wassenburg, I. sigarenmaker, Raam 10. Wassenburg, wed. M. geb. de Bruijn Johanna Paulina- straat 43. Wassenburg, wed. P. geb. v. d. Hoeven Raam 10. Wassenburg, S. Doelenstraat 16. Waszink, J. H. arts, Geneesheer-Directeur van hot Gasthuis, Koornmarkt 48. Water, K. v. d. Schoolstraat 4. Waterman, L. loodgieter, Ylouw 36. Waterreus, C. J. L. M. banketbakker, Cameretten 1. Waterreus, Mej. J. E. Camaretten 1. Waterreus M. A. II. Carmaretten 1. Waverijn, D. Secretaris en Ontvanger van Hof van Delft, St. Ölofslaan 318/;. (Hof van Delft). Waij, J. de werkman, Geerweg 92. Waij, S. C. de gistpakker, Geerweg 19. Wajjer, H. koopman, Donkersteeg 57. Waijer, wed. J. II. geb. Mersch Oude Langondijk 37. Webber, H. J. werkman, Achterom 123. Weber, A. J. F. smid, Gasthuislaan 35a. Weber, C. Doelenstraat 16. Weber, C. J. winkelbediende, Gasthuislaan 35. Weber, F. loodgieter, Verversdijk 30. Weber, G. schoenmaker, Kantoorgracht 5. Weber, J. brandersknecht, Paul Krugerstraat 12. Weber, wed. J. geb. v. d. Zwaan Gasthuislaan 35a. Weber, J. H. werkman, Achterom 73. Weber, Mevr. de wed. R. E. J. geb. Marquart Oude Delft 142. Weber, W. F. II. bediende, Gasthuislaan 110. Wechgelaar, H. Oude Delft 97. Weeda, L. L. winkelier, Spoorsingel 28. (Hof van Delft). Weegen, C. v. kleermaker, Oude Delft liO. Weele, J. van onderwijzer, Koornmarkt 25. Weening, wed. D. geb. v. d. Arend Oude Langendijk 37. Weening, H. J. amanuensis P. S., West.vest 22a. Weenink, H. particulier, Laan v. Overvest 164. (Hof v. Delft). Weerden, B. v. d. opzichter, Oranjeplantage 51. 13

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 193