l8§ Voort, H. v. d. smid, "Westerstraat 12. Voorthuis, Moj. J. huishoudster, Vorversdjjk 63. V oortman, G. agont van politie le Id., Goorweg 144. Voortman, G. workman, Noordoindo 61«. Voortman, J. M. zeepzieder, Dirklangonstraat 51. Vorkötter, Mej. J. M. W. Wijnhaven 10. Vos, Mevr. do wed. V. geb. Kelfkens - v. Leeuwonhoeksingel 1. Vos, G. glazen wasscher, Breestraat 18. Vos, G. werkman, Geerweg 99. Vos, G. M. C. reiziger, Gasthuislaan 37. Vos, G. W. A. vleeschhouwer, Spoorsingel 185. (II. v. Delft). Vos, wed. J. geb. Ililkes Crommelinlaan 80. Vos, J. glasblazer, Rietveld 81. Vos, J. glasblazer, Verversdijk 79. Vos, J. H. Buiten watersloot 5. Vos, J. R. metselaar, Voorstraat 51. Vos, J. R. A. M. logement- en stalhouder, Buitenwatersloot 1. V os, L. arbeider, Vlamingsteeg 12. Vos, R. P. T. boekhouder, Hugo de Grootstraat 98. (Hof van Delft). Vos, A. J. de werkman, Beestenmarkt 43a. Vos, C. de werkman, Geerweg 79. Vos, J. de zadelmaker, Harmenkokslaan 39. Vos, J. de olieslager, Vlouw 20. Vos, J. do amanuensis, Beestenmarkt 43a. Vos, J. do bediende, Beestenmarkt 43a. Vos, J. W. de werkman, Groenlandsche laan 7. Vos, M. de in wijnen en gedistilleerd, Ilypolitusbuurt 25. Vos, M. de geb. Hollink Vlamingstraat 82. Vos, Mej. M. P. do Choorstraat 58. Voskamp, A. arbeider, Rotterd. weg 40. Voskuijl, A. J. melkverkooper, Boterbrug 15. Voskujjl, A. J. olieslager, Crommelinlaan 33. Voskujjl, C. G. winkelbediende, Buitenwatersloot 210. Voskujjl, II. bouwman, Zuideindo 102. Voskujjl, wed. J. geb. van Straaten Zuidoindo 135. Voskuijl, L. Boterbrug 4. Voskujjl, L. G. vleeschhouwer, Paul Krugorstraat 15. Voskuijl, M. J. barbier, Hooikade 1 c. Vossigna, H. C. tabakswerker, Gasthuislaan 8. Vredenbregt, A. vleeschhouwer, Pieterstraat 39. Vredenbregt, G. A. zadelmaker, Raam 15. Vredenbregt, J. werkman, Zuiderstraat 162. redenbregt, wed. J. geb. Verpoorten Pieterstraat 39. Vredenbregt, J. S. in vleeschwaren, Verversdijk 32. redenbregt, P. kleermaker, Oosterstraat 90. "V redenbregt, S. L. vleeschhouwer, Verversdijk 106./ Vreeburg, H. C. houtkooper, Hugo de Grootstr. 113 (Hof v. Delft).

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 189