158 Schouten, G. B. schoenmaker, Rietveld 192. Schouten, J. - smid, Koningsplein 3. Schouten, J. B. P. smid, Pootstraat 37. Schouten, J. II. - werkman, Doelenstraat 55. Schouten, J. L. civiel-ingenieur, architect, Nieuws raat 4, Schouten, wed. M. S. geb. Mooten - Oude Langendijk 37. Schouten, S. werkman, Zuidemde 142. Schouw, A. schrijver Art. Inr., Molslaan 55a. Schraag A. W. commies H. IJ. S. M., Buitenwatoisloot 1.>3. Schraag, Mej. de wed. A. W geb. Ludwig - Buitenwatersloot 153. Schram, A. kuiper en in groenten, Oosteinde 101. Schram, H. L. winkelier, Brab. Turfmarkt 60. Schram' J. F. winkelier, Ezelsveldla n 8. Schram,' Mej de wed. J. H. geb. Klinke - winkelierster, Ezels- veldlaan 8. Schram, J. J. C. slager, Kerkstraat J. Schram, N. koopman, Choorstraat 46. Schraweg, G. v. schoenmaker, Rietveld 8 Schraweg, wed. G. v. geb. v. Ravens - Rietveld 8 Schraweg, P. M. v. kleermaker, Buitenwatersloot 190. Schreuder, wed. B. geb. van Huiten Buitenwatersloot 8 Schreuder, G. geb. van Reeden Schoolstraat 2. Schreuder, Mej. J. C. J. - v. d. Mastenstraat 31. Schreuder J. J. in manufacturen, Brab. lurfmarkt 27. Schreuder, Mej. J. J. - v. d. Mastenstraat 31. Schrevel, G. timmerman v. Bleijswijckstraat ió. Schriek, C. P. smid, Oosterstraat 7. Schriel-, C. bloemist, Tuinstraat 10. Schrier, C. klerk, Raamstraat 7. Schroder, wed F. W. J. geb. Tangenng - Bagynhof 14 ftohrönen C. B. in manufacturen, Jacob Gerritstraat 8. Schrönen' J. B. koopman, Oude Delft 203. Schrumpf, C. J. - glasblazer, Geerweg 135. Schrumpf, E. glasblazer, Verversdijk 101. Schrumpf, wed. J. geb. Grooten Oostsingel 71. Schrumpf, J. P. W. - glasblazer, Molenstraat 44. Schrijvers, M. J. sigarensorteerder, Markt i5. Schrijvers' Mej. de wed. W. J. geb. van Peppen - Korte Geer 5. Schuberts, Mej. T. C. - Oude Langendijk 28^ Schuil A. O. mandenmaker en winkelier, I ootstraat i2. Schuil! wed. O. geb. Bloemendaal Pootstraat 12. Schuilènburg, H. T. sigarenmaker, Oosterstraat <2. Schulte, H. H. - koopman, Binnonwatersloot 35 Schulte en Flottouw in manufacturen, Jacob Gorntstraat -.5. Schuiten, J. T. timmerman, Breestraat 33. Schultsz, J. C. Warmoezierstraat 55. (Hof van Ueltt). Schultsz, J. C. -- modelmaker, Warmoezierstraat 4 Schuppers, W. J. J. Rijkscommies, Spoorsingel 194. (Hof v. Deltt).

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 158