148 Roovers, wed. W. geb. Hamwijk Buitenwatersloot 252. Rooij, J. A. de opzichter R. C. begraafplaats, Kanaalweg 2. Rooij, B. van smid, Delfgauwscho weg 47. Rooij, wed. F. J. van gob. v. d. Berg Gasthuislaan 217. Rooij, G. A. F. van werkman, Paardenmarkt 25. Rooij, J. van smid, Delfg. weg 47. Rooij, J. A. v. onderdirecteur Ned Cementfabriek, Rotterd. weg 102. (Yrijenban). Rooijakkers, Mej. de wed. A. geb. van Duijn Koornmarkt 17. Rooijen, Mej. A. M. van liefdezusterOude Delft 203. Rooijen, D. v. schuitenjager, Wateringsche Vest 60. Rooijen, J. van van Leeuwenhoeksingel 37. Rooijen, J. van opzichter le kl. van fortificatiën, Korte Geer 11. Rooijen, J. A. v. meubelmaker, Binnen watersloot 14. Rooijen, J. B. v. banketbakker, Vlamingstraat 111. Rooijen, Mej. J. C. v. Oude Langendijk 28. Rooijen, J. L. v. arbeider, Verversdijk 1. Rooijen, J. P. van bleoker, Buitenwatersloot 189. Rooijen, Mej. de wed. M. C. v. geb. v. d. Tuyn Aschvest 25. Rooijen, W. van bakker, Achterom 69«. Roozenburg, wed. H. geb. Éjjgerman Nieuwe Langendijk 50. Roozenburg, wed. P. geb. Berlijn Lange Broerhuisstoeg 16. Ros, H. G. C. stoker, Gasthuislaan 206. Ros, S. tabakswerkor, Johanna Wiggelinastraat 28. Ros, W. kleermaker, Johanna "Wiggelinastraat 22. Ros, W. zinkwerker, Giststeeg 65. Rosbergen, II. opperman, Raam 47. Rosbergen, wed. J. geb. van Efferen Molenstraat 12. Rosemeijer, F. M. Pootstraat 67. Rosemund, W. H. F. "Wateringsche Vest 14. Rosendaal, Mej. de wed. S. geb. Susholz Binnenwatersloot 20. Rosenthal, P. L. stalmeester N. G. S. F., Agnotapark 26. (Hof van Delft). Rosier, B. hoofd eener school, Rotterd. weg 30. (Vrijenban). Rosier, C. F. koopman, Smidsteeg 7a. Rosier, G. Schoolstraat 1. Rosier, H. broodbakker, Westerstraat 112. Rosier, H. J. broodbakker, Schoolstraat 1. Rosier, S. H. broodbakker, Lange Geer 44. Rosier, W. F. C. winkelier, Choorstraat 27. Roskamp, J. C. korporaal smid, Oude Delft 185. Roskes, Mej. H. T. Voldersgracht 20. Rossel, A. gistschepper, Geer weg 107. Rossel, A. huisschilder, Oosteinde 122. Rossel, G. metselaar, Geerweg 61. Rossel, J. M. huisschilder, Zuiderstraat 60. Rossel, wed. J. M. geb. v. d. Burgh Oosteinde 122. Rossel, wed. J. M. geb. Zomervrucht Crommolinlaan 44.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 148