139 Poot, L. J. sjouwer, Kruisstraat 8. Poot, M. arbeider, Westerstraat 97. Poot, P. tuinder, Ezelsveldlaan 4. Poot, wed. P. geb. Groen Buiten watersloot 132. Poot, P. werkman, Oostblok 46. Poot, S. melkverkooper, Hugo van Rijkonslaan 32. Poot, wed. S. geb. Hoogenraad Trompetstraat 104. Poppel, Mej. de wed. A. P. v. geb. Boudier Oude Langondijk 28. Poppezijn, Mej. de wed. J. S. C. geb. Witkamp Burgwal 42. Poppink, D. W. gep. verificateur, Oude Delft 40. Poppink, J. J. huisschilder en in verfwaren, Buitonwatorsl. 9. Poppink, J. T. behanger en stoffeerder, Wijnhaven 17. Post, A. workman a/d. cementfabriek, Zuidoindo 127. Post, Mej. A. koopvrouw, Achterom 94. Post, A. A. sigarenfabrikant, Oostsingel 37. Post, A. H. F. bierhandelaar, Lange Goor 50. Post, A. M. bouwman, Zuidoinde 51. Post, B. J. J. barbier, Markt 50. Post, Mej. do wed. C. geb. Dukker winkelierster, Breestraat 27. Post, C. in comestibles, Noordeindo 6. Post, wed. C. geb. Diehl Poperstraat 9. Post, Mej. de wed. C. geb. Tumbach Oude Langondijk 28. Post, C. vorvor, Kerkstraat 8. Post, C. G. timmerman, Buitenwatorsloot 208. Post, G. J. bloemist, Pootstraat 51. Post, G. P. A. werkman, Pieterstraat 65. Post, II. broodslijter, v. d. Boschstraat 32. Post, H. werkman, Molslaan 145. Post, II. J. arbeider, Raam 77. Post, Mej. II. M. T. liefdezuster, Oude Langondijk 28. Post, J. bediende, Peperstraat 9. Post, J. particulier, Laan van Overvost 132. (Ilof v. Delft). Post, wed. J. geb. Liesker Oude Langendijk 37. Post, J. C. tuinder, Abtswoudsche weg 25. Post, J. C. sigarensorteerder, Oosterstraat 84. Post, J. G. kuiper, Molslaan 105. Post, J. II. borstelmaker, Nieuwe Langendijk 26. Post, wed. J. J. geb. Overgaag Ylamingstoeg 46. Post, J. J. kuiper, Kromstraatsteeg 25. Post, J. M. G. blikslager, Gasthuislaan 28. Post, J. T. bierhandelaar, Yrouwjuttenland 20. Post, L. A. in boter en boterfusten, Voorstraat 50. Post, wed. L. A. geb. de Koning Yrouwjuttenland 14. Post, L. A. winkelier, Oude Delft 222. Post, L. C olieslager, Zuideinde 134. Post, P. broodbakker, Hugo van Rijkenslaan 40. Post, P. N. A. kastelein, Yrouwjuttenland 14. Post, W. J. broodbakker, Rietveld 79.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 139