108 A. A. A. Loertouwer, Mej. do wed. J.J. geb. Struijk Nieuwe Langondijk 73. Leertouwer, S. schrijver 11. M., Brab. Turfmarkt 70. Leest, wed. A. van geb. van Veen Bagijnhof 20. Leest, P. van winkelier, Achterom 159. Leest, Geertra van der Poppesteeg 5. Leeuw, E. de kleermaker, Oostblok 12. Leeuw, E. C. de mandenmaker, Dertienhuizon 6. Leeuw, W. do gop. stads workman, Oostblok 12. wijnhandolaar, Voorstraat 45b. glasblazer, Dirklangenstraat 40. sigarenmaker, Handboogstraat 10. T. v. lid van den gemeenteraad, Noordeindo 13. v. Burgwal 51. v. werkman, Exercitieploin 36. G. van koopman, Nieuwelaan 10. C. v. bouwman, Gasthuislaan 150. wed. C. van geb. Vollebregt winkelierster, Molslaan 15. C. v. werkman, Buitonwatersloot 297. C. v. schoepmaker, Oranjestraat 17. wed. C. G. van geb Homberg Haam 7. C. H. v. schoenmaker, Breestraat 31. C. H. v. werkman, Graswinekelstraat 23. C. H. v. bouwmam, Oosteinde 73. Mej. C. J. v. liefdezuster Oude Langendjjk 28. C. P. v. onderwijzer, Oranjestraat 17. D. van timmerman, Rietveld 117. arbeider, Ezelsveld 14. timmerman, Dirklangenstraat 31. schoenmaker, Singelstraat 214. (Hof v. Delft), koopman, Beestenmarkt 24. werkman, Geerweg 112. werkman, van Bleijswijckstraat 53. tuinder, Geerweg 132. tuinder, Anna Boogerd 75. smid, Nieuwelaanstraat 14. Nieu welaan 26. smid, Beestenmarkt 29. commies bij 's Rijks belastingen, Paralolweg 7. - banketbakker, Markt 57. bouwknecht, Anna Boogerd ilf. broodbakker, Hugo van Rijkonslaan 26. Mej. do wed. L. II. J. v. geb. Pijpers Voorstraat 99. L. W. v. bouwman, Nieuwelaan 10. N. v. winkolier, Brab. Turfmarkt 46. N. v. bouwman, lid van don gemeenteraad, 't Woud 16 (Hof van Delft). P. v. wagenmaker, Gasthuislaan 13. P. C. v. winkolier, Lange Geer 2. Leeuw, A. v. d. Leeuwen, A. v. Leeuwen, A Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuweu Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwon Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen Leeuwen G. v. - G. van - G. v. - II. v*. II. G. v. H. L. v. H. W. v. J. v. J. V. J. v. J. v. - J. van J. T. v. K. v. L. v.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 108