voor 1899. Bijgewerkt tot 1 februari 1899. Uitgegeven met goedkeuring van H.H. Burgemeester en Wethouders, -n Delft M. J. COtJVÉE. 1899. Adresboek van Delft i

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1899 | | pagina 1