Commies voor de militaire zaken Kamer van Koophandel en Fabrieken. Kantongerecht. Kantonrechter. IX No 288, Bagijnhof nz. 1— 19, Bagijnesteég. zz. 2— 42, nz. 1— 59, Dirklangenstraat zz. 2— 26, nz. 131, Dii'kl.dwarsstraat wz. 2— 46, oz. 187—257, Oude Delft wz. 146—234, oz. 1— 67, Noordeinde wz. 2— 50, oz. 1— 7, Noordelijke Avenue. 129, Koningsplein zz. 2— 14, nz. 113a, Kolk zz. No. 2— 32, Kolk nz. 1— 19, Annastraat wz. 2— 16, oz. 27, Geerweg. 31, Molenstraat, zz. 48, nz. 11, Oude Kerkstraat. 107, Voorstraat wz. 26—102, oz. 2, Baljuwsteeg. 21, Vischsteeg zz. 254», nz. 1— 9, Iloefijzorstceg zz. 2— 18, nz. 9—101, Verversdijk wz. BELOOP VAN WIJK 8. No. 60—190, Verversdijk oz. 177, Doelenstraat zz. 2— 86, nz. 45, van der Mastenstr. zz. 2— 40, nz. 1_ 20, Kantoorgraclit. 1— 51, Paardenmarkt. No. 6389, Raam wz. 56— 74, oz. 150, Exercitieplein. 29—180, Geerweg. 1— 82, Anna Boogerd. 25— 27, Oostsingol. 28— 29, Bieslandsche polder. P. Demmenie. J. M. de Kuyser, Voorzitter. F. W. Braat, plaatsv. Voorzitter. J. den Braanker. A. N. de Lint. 0. H. van der Mandele. P. Murk. J. G. Perk. H. C. W. van Schaik. B. Reinders Jr., Secretaris. Mr. J. J. Kuipers.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 9