55 Kanjj, P. W. schrijnwerkerPaardenmarkt 34. Kap, G. J. rijksveldwachterBuitenwatersloot 225a. Kapaan, J. leerlooier, Beestenmarkt 19. fKaper, P. de kleermaker, Molenstraat 16. Kardolus, A. tuinderWateringsche Vest 26. Kardolus, P. -- tuinder, Oostsingel 36. (Vrijenban). Kardolus, W. gistwerJeer, Dirklangendwarsstraat 11. j§*Karis, P. J. banketbakkerllypolitusbuurt 9. Karper, J. coi/d. art., Gastliuislaan 154. Karstcl, H. R. bran der sknecht, Verversdijk 37. Kas, J. timmermanHopsteeg 14. Kasseband, J. smid, Nieuwe Schoolstraat 46. Kasteel, J. yan kleermaker, Rotterd. Weg l31. Kasten, G. cementwerkerWestorstraat 58. Kat, Mej. wed. S. de geb. Imhof Verversdijk 22. y§Kat Rz H. de ambt bij den burg standOostsingel 16 A •(Kat, J. A de koopman in galanterienMarkt 28. f§Kat Rz J. O. de in heerenartikelenOude Delft 109. f§Kat, P. I) de in sigaren, Choorstraat 40. ■(Kat, R. de hoofdambt, bij den burg. standVerversdijk 9. Kat, It. J. W. H. do commissionair in effecten, Molslaan 75. Kat, L. W. deplaatsv. griffier kantongerecht, Veryersdijk 22. Kat, A. de in gedistilleerd, Oosteinde 105. f§*Katan Sz., M. in manufacturen, Jacob Gerritstraat 20. Keeken, J. yan kleermaker, Oude Langendijk 29. Keeken, J. B. yan kleermaker, 3e Westerdwarsstraat 8. -j-Keekem, W. D. v. boekhouder li. M., Voorstraat 11. Keekum, H. J. v. kleermaker, Krabbelaan 151. (Ilofv. Delft). Keeltjes, J. bierbotlelaarsbediendeGastliuislaan 221. Keereweer, W. kapelmeester dd. schutterij, Gasthuislaan 87. Keern, D. timmermanOostsingel 4. Keern, wed. A. W. E. geb. v. Luin Koenderlaan 2. Keern, J. ijzerdraaierKoenderlaan 2. Keern, J. kuiper, 2e Westerstraat 91. Keet, A. melkverkooper, Verversdijk 51. Keet, II. tuinder, Oranjeplantage 22. Koevel, B. verver, Vlamingstraat 90. Keiner, J. A cond. art., Hooikade 28. Keizer, J. koopman in vee, Harmenkokslaan 43. Kelfkens, Mevr. wed. W. A. geb. Stollc Molslaan 68. Keller, F. J. zadelmakerScheepmakerij 7. Kempen, wed. II. C. v. geb. Warffemius Gasthuislaan 177. fKempen, A. v. hoofd-agent v. polKoornmarkt 38.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 87