48 Hofman, J. C. svhuitenjagcr, Wateringsche Vest 27. Hofman, J. J. schipperRietveld 54. Hofman, P. timmermanGeerweg 70. Hofkes, A. timmerman, 2e "Westerstraat 95. j-Hofstede, A. bouwman, Klein Delfgauw 6. Hofstede, J. Laan van O rawest 176. (Hof v. Delft). Hofstede, M. Bagijnhof 78, yHofsteede, C. louwman, Oostsingel 26. j-Hofsteede, T. Oude Delft 203. Hoften, J. 0. van gep. Imt.-magazynmeester, Markt 46. ■j"H ogendoorn, L. louwman, Zuideinde 20. fHoksteen, P. fondslode, Oranjeplantage 47. j-Holierkoek, C. winkelier, Kromstraatsteeg 3. Holierhoek, T. P. koopmanKromstraatsteeg 3. -Hoik, H. van wijnkooper, Hypolitusbuui't 11. Holleman, P. Ir andershiecht. Westerstraat 22. Hollink, W. G. werlcmanExercitieplein 43. Holsbcrgen, J. W. Eaam 41. Holst, P. geweermaker, Oosterstraat 28. f§Holstein, J. 0. koopman, Oude Langondijk 20. Holster, H. verver, Achterom 59. Holster, A. meulelmaker, Achterom 27. Holster, D zinkwerker, Ezelsveldlaan le. fgHoltwijk, T. J. smid, Vrouwjuttenland 17. Holij, Mej. C. van Rietveld 226. Hom, J. P. 2e luit.-magazijnmeesterZuidel. Avenue 7. Hondius, A. L. onderwijzerKoornmarkt 70. f§Hoog, D A. de tapper. Noordeinde 4. Hoog, Mej. wed. C M. E. de geb. Vlasselaar Koornmarkt 77. Hoog, H. J. M. de reizigerKoornmarkt 77. Hoogen, II v. d. steenhouwer, Aschvest 10. Hoogenboom, wed. M. geb. Mosman Oosteinde 204. yHoogendam, A bouwman, Vlamingstraat 68. Hoogendam, P. bouwman, Oosteinde 132. Hoogendoorn, J. J. orgeldraaier, Geerweg 67. Hoogendorp, J. P. W. korporaal hospitaal soldaat, Koornm. 28. Hoogendijk, wed. F. W. geb. Voortman Vlamingstraat 82. Boogendijk, A. schoenmaker, Raam 21. f§Hoogenraad, M. koopman in loter, Oude Delft 112. Hoogerwaard, Mej. L. M. onderwijzeres, Dertienhuizen 8. Hoogerwerf, Dr S. - - hoogleeraar P. S., Hooikade 17. j-§*Hoogeveen, H. J. fabrikantPhoonixstraat 21. Hoogeveen, wed. M. E. geb. Wiks v. d. Mastenstraat 31.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 80