46 Heulen, Mej. M. E. E. v. modisteYoldersgracht 13. Heumon, F. ran ingenieurOude Delft 209. Heumen, H. van ingenieurOude Delft 209. Heumen, Mevr. de wed. J. van geb. Ooms Drost Oude Delft 209. Ileusden, J. C. v. stukadoorRietveld 19. Heusden, K. H. v. winkelier in tabak en sigarenMarkt 53. Heusden, L. v. stukadoorRietveld 32^. Heuvel, E. v. d. Dirklangenstraat 27. Heuvel, G. v. d. smid, Buitenwatersloot 114. Heuvel, H. v. d. smidBuitenwatersloot 111. Heuvel, J. v. d. bediendeHaarsteeg 21. j§Iieuvel, Dr. J. F. v. d. arts, Koornmarkt 57. Heuvel, Mej. de wed. M. v. d. geb. Warmenhoven Koornm. 32. Heuvel, Dames v. d. naaisters, Yervcrsdijk 54. Ileuvelink, H. J. ingenieur, Oranjeplantage 31. Heij, II. F. letterzetter"Westerstraat 110. Hoij, M. J de metselaar, Molslaan 171. Heij, M. de warmoezier, Krabbelaan 122. (Hof v. Delft). Heij, P. de tuinder, Molslaan 114. Heijdelberg, P. werkman, 2e Westerstraat 49. f§Heijden, K. L. v. d. kol. art., Noordeinde 3. Heijden, J.W. v. d. kleerbleekerSpoorsingel 566.(Hof v. Delft). Heijden, A. v. d. blikslager, van der Mastenstraat 25. Heijden, Mej. C. F. v d. geb. v. Straelen winkelierster, Oude Delft 217. flleijden, A. J. v. d. koopman, Donkersteeg 41. Heijden, J. A. v. d winkelier, Nieuwstraat 9. Heijden, do wed. II. M. v. d. geb. Brouwer Kerkstraat 14. Heijden, J. P. v. d. sigarenmaker, Yerl. Pieterstraat 107. Heijden, L. v. d. koopmanDonkersteeg 45. Heijden, L. A. v. d. kleerbleeker en lid van den Gemeente raad, Spoorsingel 57. (Hof v. Delft Heijdt, Mej. de Wed. II. v. d. geb. Meewezen Voorstr. 55. Ileijdt, J. E. v. d. houtdraaierYrouwenregt 14. Heijenoort, J. A. v. kogelgieter, Westerdwarsstraat 24. Heijenoort, R. J. W. v. hoedenmaker, Wateringsche Yest 14. Heijenoort, T, I). v. werkman, Heerweg 124. Heijenoort, A. G. N. v. bediende II. B. S., Westerdwarsstr. 36. Ileijkoop, Mevr. de wed B. G. geb. Yerscboor Wijnhaven 21, Heijmaiin, wed. M. W. A. geb. Yijverberg Singelstraat 4. (Hof van Delft). Heijmann, Mevr. de wed. C. geb. Landheer Noord Avenue 5.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 78