43 Harthoorn, M. C. godsdienstonderwijzer, Yeryersdijk 61. fHarthoorn, A. timmerman, Poppesteeg 6. Harthoorn, A. M. K. particulier, Yeryersdijk 61. Hartjesyeld, L. J. A. pottenbakker, Jaagpad 197. (Hof y. Delft.) Hartogh, C. winkelbediendeNieuwe Langendijk 52. Ilartog'li, C. J. smid, Oosteinde 118. Hartogh, J. gep. rijks ambt. Oosterstraat 19. Hartogh, W. B. timmerman, Yeryersdijk 188. Hartog'li Nz., J. de koopman, Koornmarkt 61. -j-piartogh Heijs Jr., H. wethouderyan Leeuwenhoeksingel lb. Idartogli Heijs, S. B. controleur waterleiding, van Leeuwen hoeksingel 51. Hartman, Mej. E. C. M. geb. yan Buuren Zuideinde 115. Hartwig, B. E. geweermakerZuiderstraat 24. Hartz, Dames in thee, Oude Delft 55. f§*Hattem Jr., A. yan kamerbehanger, Oude Delft 161. Hattem Jrz., A. van kamerbehanger, Phoenixstraat 15c. Ilayenaar, A. bediende, Baam 50S. Havik, wbd. E geb. Nieuwenbuis - Plioenixstraat 84. Havik, J. broodbakker, Oosteinde 37. -j-*Haije, G. rijtuigfabrikant, van Leeuwenliooksingel 13. fHazelhorst, L. K. onderwijzer, Oranjeplantage 57. Hazenbroek, A. timmerman2e Nieuwsteeg 9. Hazenbroek, C. smid, Buitenwatersloot 162. ■j-IIazeveld, W. timmerman, Oude Delft 8. Hazevelt, Mej. de wed. W. geb. Schuurman Oranjestraat 45. Ilederik, A. -- sigarenmaker, Molslaan 107. Hecderik, A. zinkwerken, 2e Westerstraat 69. Heederik, C. C. gistkooper, Burgwal 16. Heederik, H. J. ijzergieter, Molslaan 119. Heederik, J. timmerman, Rotterd. Weg 21. Heederik, P. J. L. zinkwerken, Bagijnhof 21. Heeft, J. v. d. schoenmaker, Trompetstraat 33. Heeft, W. y. d. kleermakerTrompotstraat 80. Heel, E. v. gem. ambt., Oostpoort 1. Heemskerk, G. bouwman, Achterom 102. -j-pieemskerk, J. wagenmaker, Buitenwatersloot 229. j-piecmskerk, J. B. koopman, Binnenwatersloot 12. Heemskerk, T. Molslaan 123. lieerde, A. v. broodbakkerKruisstraat 34. Heerdt, Mevr. wed. Baronnes E. C. P. van geb. George Oostsingel 48. (Yrijenban.) Heerenberg, T. J. W. 's sigarenmakerOosteinde 74.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 75