39 Gi'aaff, A., do klompenmaker, Rietveld 189 Gïaaff, D J. de klompenmaker, N. Langendijk 50. Gi'aaff, F. de werkmanRietveld 65. Graaff, D. de koopman, Koenderlaan 4. Graaman, S, F. J. Laan v. Overvest 171. (Hof v. Delft). Graauwenhaan, Mevr. de wed. C. P. geb Nicola Yoorstraat 14. Grafe, F. C. P. photograaf en steendrukkerZuiderstraat 136. Grafe, J C. J. ijzerdraaierGastbuislaan 117. Grasman, P. borstelmakerExercitieplein 28. Graswinckel, Mej. D. J. C. Yoorstraat 8. f§Gratama, Dr. W. D. leeraar gymnasium, Molslaan 33. Gravemade, G. 's steenhouwer, van Leeuwenhoeksingel 43. Gravemade, P. 's olieslaqer, Rietveld 23. Gravemade, T. 's pakhuisbediende, v. Leeuwenhoeksingel 19. j§Gravcsande Guicherit, Mr. M. A. M. 's advocaatOude-Delft 2. Groef, Mevr. de wed. E. geb. Sehmalhausen Ilooikade 15. Greeve, H. Y. Yalckenier de bediendeLange Geer 32. Gregoor, M. W. ambtenaar spiritusfabriek, Oostsingel 38«. (Ynjenban). Grenier, Mej. de wed. G. J. A geb v. d. Struijf - in brillen, Brab. Turfmarkt 84. Grient, P. v. d. muziekonderwijzerNoordeinde 40. f Grient, S. v. d winkelier, Papenstraat 7 b. Grisnigt, A. P. zaadkoopersbed., van Leeuwenhoeksingel 45. Grisnigt, R. A. timmerman, Zuiderstraat 148. Gritters, wed. C. J. geb Otto Anna Boogerd 2. Grooneveld, Mevr, de wed. C. geb. Rijdaas Molslaan 16. j'Groenewegen, A - commissionair, Zuid. Avenue 9. -j-§Groenewegen, C. schipper op s IlageNoordeinde 48. -j'§Groeuewegcn, Dr. J. predikant N. H gem., Oude Delft 90. Groenewegen, J. particulier Koornmarkt 14. Groenewegen, J. II. fondsbodeNieuwe Laan 3. Groenewegen, L. grafmakerNieuwe Laan 3 Groenewegen, N. koetsier, N. Langendijk 77. Groenheijde, J. C. rietdekker, Zuideinde 25. Groenhof, J. gep. cond. art., Brab. Turfmarkt 33. Grol, J. amanuensis' pyrot werkpl., Westerdwarsstraat 12. Gronsveld, J, timmerman, Molslaan 155. Groot, J. F. bediende, 2e Westerdwarsstraat 15. Groot, J. F. werkmanBuitenwatersloot 176. Groot, J. J. blikslagerYerversdijk 156. Groot, A. de spoorwegwerker, Noord-Avenue 3. Groot, A. de olieslager, Zuideinde 79.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 71