36 fFunnekotter, A. T. in hoter en kaas, Binnenwatersloot 34. f§* Funnekotter, A. T. S. koopmanBinnenwatersloot 34. f§* Funnekotter, B. G. koopman, Oude Delft 76. f§*Fijt, F. II. kofjiehuishouderMarkt 85. G. Gaag, A. v. d. schipper, Buitenwatersloot 234. Gaag, G. v. d. schipper, Buitenwatersloot 92. Gaag, A. C. v. d. Singelstraat 32. (Hof Tan Delft). Gaag, A. y. d. koopman, Buitenwatersloot 96 Gaag, P. v. d. werkman, Buitenwatersloot 80. Gaag, J. t. d. stoker, Asclivest 12. Gaag, wed. J. E. y. d geb. Meijer Vlamingstraat 52. Gaag, M. y. d. scheepmaker, Wateringsche Vest 21. Gaag, \V. y. d. koetsier, Phoenixstraat 28. Gaberel, Mej. J. B. Oude Delft 112a. Gade, G. H. timmerman, Krabbelaan 110. (Ilof v. Delft). Gaemers, C. behanger, Buitenwatersloot 225/. Gaiser, A. F. glasblazerHaagweg 76. (Vrijenban). Galen, C. M. van schoenmaker, Harmenkokslaan 68. Galen, "W". M v. lading meester II. S. M., 2e Westerdwarsstr. 17. Galjé, J. B. H. geweermaker, Oosteinde 56. Galjé, J. C. -- smid, Molslaan 108. Galjema, J. Oosterstraat 62. f§* Gamelkoorn, D. C. B. J. tapper, Clioorstraat 53. Garnaat, A. olieslagerBuitenwatersloot 166. Garnaat, H. behanger, Rietveld 184. Garos, N. smid, Gasthuislaan 55. fGatsonides, Y. van Leeuwenhoeksingel 11. Gebing, F. W. boekhouder, Vlamingstraat 15. Gebing, J. II. broodbakker, Oosterstraat 13. Geerling, C. timmermanRietveld 226 Geers, G. H. koopmanMolslaan 62. Geers, II. II. timmermanHopsteeg 9. Geers, J. A. onderwijzer, Oostplantsoen 2. Geervliet, D. olieslager, Buitenwatersloot 79. Geervliet, P. M. draaierBuitenwatersloot 79. Geesink, W. J. timmerman, Rietveld 45. Geest, wed. A. M. van geb. Verboort winkeliersterVer- versdijk 92. Geest, H. P. van meubelmakerVrouwjuttenland 15. Geest, L. van werkmanN. Langendijk 47.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 68