34 Eijkhout, G. schrijver Jt. M. Gasthuislaan 140. Eijlands, W. F. Aschvest 4. Eijlbracht, de wed. F. A. geb. v Eeden Verversdijk 168. Eijlbracht, J. E. beambte P. S. Yerversdijk 168. Eijlers, G. B. onderwijzer, Gasthuislaan 34. Eijlers, M. schoenmakerGasthuislaan 34. Eijlers, S. B. koekbakker, Gasthuislaan 34. Eijsden, Mej. E. van Papenstraat 20. Eijsma, wed. M. H. geh. Trap. Yerversdijk 92. F. Faassen, J. metselaar, Oude Langendijk 29. Faber, A. kleermaker, Markt 50 f§Fabius, J. O. le luit. art., lid 2« Kamer St. Gemier, en lid Gemeenteraad, Molslaan 25. Fahner, W. glasblazer, Haagweg 85. (Vrijenban). f§*Fangman, H. in koloniale waren, Oude Delft 78. Fauel, Mej. de wed. T. M. geb. Wolterbeek v. d.Mastenstr. 30. Favier, L. smid, Nieuwstraat 8 Feigener, C. C. onderwijzer, Beestenmarkt 45 Feldkamp, Mej. M. A. Lange Geer 2. Felix, B. C. rustend predikant, Hooikade 20. Fels, H. S. timmerman, Buitenwatersloot 148. Femer, H. amanuensis P. S., Westerdwarsstraat 62. Ferber, wed. G. W. geb. v. d. Meer Harmenkokslaan 37 Ferber, J. smid, Rotterdamsche weg l'6. Ferdinandus, wed. M. geb. de Kok v. Haeften Brab. Turfmarkt 35. Fermin, H. N. H. Pepersteeg 11. fFesevur Jr., J. P. kleermaker, Choorstraat 31. Fesevur Sr, J. P. kleermakerVlamingstraat 30. Fiebig, F. W. Oranjeplantage 12a. Feijbel, J. E. sigarenmakerDirklangenstraat 1. ï"eÜge> Gb E. A. sigarenmaker, Gasthuislaan 138. Feijst, A. v. d. metselaar, Gastbuislaan 206. Feijst, Mej. wed. M. v. d. geb. Koolhoven Papenstraat 20. Feijst, S. P. v. d. sigarenmaker, Fortuinstraat 13. Filbri, G. B. instrumentmaker, Voorstraat 71. Filbri, Mej. wed. J. E. geb. Samson Oosteinde 15. Filbri, J. H. timmerman, Molslaan 54. Filbri, J. J, kleermaker, Gasthuislaan 259. Filbri, J. M. instrumentmakerOosteinde 15.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 66