20 Bruijn, P. G. C. de meubelmaker, Nieuwe Schoolstraat 48. Bruijn, Mej W. S. de Vlamingstraat 70. Bruijne, Mej E. M. de onderwijzeresMolslaan 29. Brujjnse, M. J. werkmanZuideinde 41. f§Brijn, G. C. la timmermanMolslaan 73. Brijn, G. II. la gem. ambtenaarGasthuislaan 253. Brijn, C. G. la timmermanMolslaan 73. Brijn, Mej. do wed. J J. la geb. Ituijchaver Molslaan 73- Buehel, J. werkman, Achterom 123. Buchel, W. L. Vlamingstraat 81. Bueren, Mej W. H v. geb. Cieremans modiste. K. Breedst. 4. fBuhler, G - broodbakkerVrouwjuttenland 2. Buis, J. sigarenmakerGeerweg 11. f§Buisman Jr, G. predikant Rem Gem., Noordeinde 12. ■[•Buitelaar, A. winkelierBagijnhof 3. Buitelaar, C. timmermanRaamstraat 18. Buitelaar, J. werkmanMolslaan 92. Buitelaar, de wed. H geb v. d. Lcly Bagijnhof 3. Buitelaar, do wed. "VV. geb. v. d. Meer - Rietveld 226. Buitenen, A. v. smid, Ezelsveldlaan 8 i uitenen, J H. van concierge II. li. S., Oude Delft 63. F uitenen, N. v. stoker, Zuiderstraat 88. I uitenen, J. v. werkman, Ezelsveldlaan 8 Bukman, II, particulier, Vlamingstraat 51. Bul, C. werkmanRietveld 14. Bult, H H. opzichter, Buiten watersloot 42. Burck, G. particulier, Korte Geer 6. Burg, C. C. A. v. d. sigaren sorteerderVischsteeg 54a. fBurg, G. J. v. d. horlogemaker, Oude Delft 115 Burg, C. J. F. v. d schoenmakerBuitonwatersloot 122. Burg, C. J v. d. werkman, Geerweg 13. Burg, do wed. C. II v. d. geb. de Bloois - Hof v. Delft. Burg, G. F. v d. pakhuisknecht, Breedsteeg 39. Burg, Mej. de wed. J. v. d geb. Hazenkamp Oude Delft 130 Burg, H. v. d. werkman, Rotterd. weg 25. Burg, J. v d. pakhuisknechtIlopsteeg 7. f§Burg, II. v. d -- winkelier, Oranjestraat 47. Burg. J. W. v d. houtzager, Ezelsveldlaan 27. Burg, P. v. d. hoogl. P. SSpoorsingel 23. (Ilof. v. Delft). Burg, V. F. J. v. d. werkman, Gasthuislaan 143. Burg, W. P. v d schrijnwerker, Gasthuislaan 104. Burg, W. v. d. Kruisstraat 29. Burger, B. gep zadelmaker, Breedsteeg 22.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 52