18 Bronmeijer, A. werkman, Westerdwarsstraat 45. f§Brons, H. P. steenhouwerKoornmarkt 69. Broos, H. arbeiderRietveld 87. Brossois, E. B. wapencontroleurBagijnhof 7a Brossois, L. wapencontroleurOranjeplantago 10. Brossois, N. A. wapencontroleurBrab Turfmarkt 29. Brouwer, A. kleermakerRietveld 119 •j-g* Brouwer, A. banketbakker, Wijnhaven 17. f§* Brouwer, A. J. boekdrukker, Molslaan 121. Brouwer, F. H. geémpl. reederij de Schie, Zuiderstraat 85 Brouwer, Mej. de wed. M. geb. Hogervorst Markt 61. Brouwer, H. J. wagenmaker, Vlamingstraat 64. Brouwer, Mej. de wed. H. J. geb. Rodenrijs - Wijnhaven 17. Brouwer, L. smidBuitenwatersloot 223Z. t§* Brouwer, J. W. spekslagerBrab Turfmarkt 43. Brouwer, Mej. G. C. modisteÏTieuwstraat 6. Brouwer, M. spekslagerBrab. Turfmarkt 43. Brouwer, M. vleeschhouwer, Brab. Turfmarkt 43. Trouwer, P. A. stukadoor, Verversdijk 136. Brouwer, P. gep. marine-schipper, Buitenwatersloot 225r. Brouwer, W. P. <T. boekdrukkerMolslaan 121. Brouwer, W. J. koopman, Broerhuislaan 18. f§Brouwer, W. J. -gep. O. I. ambtenaarOude Delft 40. Brouwers, A. J. zadelmakerOosteinde 17. Brouwershaven, C. v. metselaar, Seheepmakerij 8a. Brugge, J. J. van der barbier, Lange Breedsteeg 35. Brugge, C. v. d. broodbakkerOude Delft 5 fBrugge, C v. d. tuinder, Verversdijk 124£. Brugge, J. j, y, (B koffiehuishouderBurgwal 44. Brugge, L. v. d. schipper, Oosteinde 109. Brugge, de wed. W. C. v. d. geb. Deuninck Verversdijk 93. Bruggeman, de wed E. A. geb. Esbeukman Harmenkoks- laan 16. Bruggemans, J. werkmanKoenderstraat 4. Bruggemeijer, Terheijden Co. in manufacturenMarkt 9. Bruggen, Mej. de wed. M. P. v. geb. Kievits Oranje plantage 11. Bruggen, II. C. v. tijd. teekenaar li. M., Oranjeplantage 11. Bruggen, Mej. M. G. v. onderwijzeresOranjeplantage 11. Bruggen, G. v. d. instrumentmaker, Westerstraat 24. Bruggen, P. O. v. d. timmermanVerversdijk 77. Brugman, C. J. gep. kapitein, Vlamingstraat 73, 1"§* Bruigom, G timmerman, N Langendijk 31.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 50