10 Beijen, J. 1ST. schoenmaker, Kantoorgracht 8. Beijer, H. timmerman, Krabbelaan 156. (Hof v. Delft) Beijerinck, Mej. S J. M. C. Koornmarkt 39. Beijerinck, Dr. M. W chef van het bacteriologisch laboratorium N. G. 8r S. F., Laan van Overvest 167. (Hof v. Delft.) Beijerinck, M. W. bouwkundige, Singelstraat 17. (Hof v. Delft). Beijmerwerdt, wed. A. van geb. G-evers, Bagijnhof 52. Beijmerwerdt, F. J. van Bagijnbof 52. Leijneveld, P. werkmanv Leeuwenhoeksingel 47. Bezemer, A olieslager2o Westerdwarsstraat 3. Bezemer, J. olieslagerAnna Boogerd 81. Bezemer, M. olieslager2e Westerstraat 20. Bezemer, A. J. machinistNoord-Avenue 4b. Bianconi, G. schoorsteenvegerBeestenmarkt 8. Bichon van IJsselmonde, Dames Noordeinde 31. Biekart, 1). O. smid, Oostplantsoen 23. Bienema, P. D. v. rijksontvanger, Oostsingel 58a. (Vrijenban). Bierliofl, de wed C. J. geb. Macquinet Choorstraat 44. Bierlioff, C. J N. bediende, Cellebroerstraat 29. f*Bierhuizen, F. C. P. - broodbakkerOude Langendijk 6 Bierhuizen, N F. broodbakker, Achterom 117. Biesmeijer, J. H. Markt 73a Biesmeijer, J. sigarenmaker, Ezelsveldlaan lp. Biesmeijer, P. kleermaker, 2e Westerstraat 77. Liezen, J. L. v. d. 'smid, Vlamingstraat 10. Biezenoo, de wed. C. geb. v. d. Meer Rietveld 56. Biezenoo, Gr F. onderwijzerZuiderstraat 29. Biezenoo, H. J. Mr. vuurwerker li M., Oostplantsoen 8. Bisschop, P. A. ambt. bij de postMolslaan 66. Bisschop, S. A. kapitein art., Oude Delft 136. f§Bisschop, Dr. W. directeur II. B S, Oude Delft 37. f§Bitter, H. F. in kruidenierswaren, Jacob Gorritstraat 1. Bitter, Moj. de wed. J. C geb. v. Noorden Jacob Gorritstraat 1. l§Bitter, M. F. in kruidenierswarenKolk 32. f§Bitter, W. F. loodgieter, Broorhuislaan 7. Bjorge, H. O. Breedsteeg 5. Blaauw, H. de olieslager, Exercitieplein 18. Blauw, J. H. de Papenstraat 20. Bladergroen, H. ambt. gem. secretarie, Zuiderstraat 55. Liane, Mevr. do wed. E. geb Questro Gasthuislaan 105a. Blanche, J. II. Ie werkmanBuitonwatersloot 185?'. Blanken, G. den olieslager, Rietveld 116. Blanken, II. den brievenbestellerOosteindo 60a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 42