XXX Mouters. A. van Berckel Zoon. - van Lennep Co. - Y. v. Meerten en Zoon. Muziekonderwijzers. J. J Ahsmann. - F. Boers. - J. C. Boers. - N. Buis. - B. Boshoff. P. v. d. Grient. - P. Kersbergen - J. Kethel. - J. C. Renaud. - Y. B. v. Thienen - W. v. Thienen. - L. Winkel Jr. Naaimachines. M. Herweijer. - J. Richter. - C. Sprenger. Notarissen. A. J. Bakker. - Mr. B. van Berckel. - Mr. P. Post Uiterweer. A. M. Schagen. v. Leeuwen. - W. L. Verschoor. -N.G.H Kleijn v. Willigen. Omroepers. B. Gerrebrands. - J. de Yos. Paarden (Verhuurders van). A. W. Hesterman. - L. C. v. Veen. - J. v. Willigenburg. Photografen. F. C. P. Grafe. -Mej. E. Kirch- ner. - H de Louw. - G. J. Traag. Pianostemmers. A. E. Beekes.-M. Beekes. -B. Boshoff - G. J M. v Hoek. Y.E. v. Thienen - W. v. Thienen. Poeliers. H.J. Edeling -Wed.Giesen v. d. Struijf. L B. Koster. - G. H. Vermeulen.. Pompenmakers. W. F. Bitter. W. 0. Braat. - II. P. do Koning. - P. v. Lange. - F. Timmermans -1'. Yellekoop. Pottenbakker. J. Renaud. Practizijns. N. M. Nijssen. - F. de Ruijter. Redacteurs. W. J. de Koning. - Y. J. Tyde- man. Restaurateurs. IST. Balkenende. - K. Kruijf. - A. W. Yervloet. - J. W. Yisch. Kietdekkers. J C. Groenheijde - J Monquil. Rijtuig- en Wagenmakers. B. J Bender. - G. v. Helden. - C. G. Kunz. J. T. Lispet. - P. Langerveld. - C. M Verbeek Jr.- A Vitters. - H. de Vries. Scheepmaker. J. Borkus. Schilders (Ruis en Rijtuig) C. J. Andel. .T. de Bruijn. - A. v. Dijk. - J. v. d. Gcnugten. - P. Goudappel. - J. Houtzager Zn, J. v d Kaaden - J. E. Kou- wenhoven Zn - D. Kouwonho- ven - II J. Kouwenhoven. - II. L. Lutz. - H. Nooten. - J. P. Iiobart - H.Schaap - J. v.d Stap. A. Verbeek Jr. - W. de Vries.- K. J. Wendt - A. A. Wolhoff - TI. Wijnmaalen. Schoenmakers. M. G Abel.- Coöporatieve Win- kelvereeniging - II B. Dielwart. G. M. Drabbe. - T. J. Esser. - B. G. Fliehe, - W. B. Ipema -J.L. Klamer. - T. II. Kloosterman. - Th. Lammers. - II. Lammers - P. Mangert. - A Martens - A F. v Ree - JReijnders. - C. Romijn. J. P. C. Spendel. - C. v Tol. - J. Vreeswijk. - B. G. II. Wilmer. - JWilmer - J. S. N. Wolterbeek. Schoorsteenvegers. Tonino en Togni - Ceschi en Biaconio. Schuitenmakers en verhuurders. H. Boot - J. Borkus. - A. v. Oosten.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 30