15. II. SANDllAUS, HAARDEN, KACHELS, Rcgnlateuv-V ulkaohels, gemerkt V Voeren-, Paardenharen-, Springvcercn-, Kapok-, Houtwol- Wollen-, Katoenen- en Molton Dekens, JKeNAUD j^ICHTER, Glvoo-toRaai, ©el|-fc. ■berichten dat hun Magazijn ruimis voorzien van Specialiteit in 'ddacde'/ct en difo Q/zerd, GESLAGEN EN GEGOTEN FORNUIZEN, Mek- en Sazafluiestandaatdo, SZ-aaimackineo, LEDIKANTEN, WIEGEN, VUUR- en KINDERMANDEN, REUKELOOZE PETROLEUM-KOOKTOESTELLEN enz. De Huurkaehels zijn te bezichtigen in de Smederij, Molenstraat 8. HYPOLITUSBUURT en CHOORSTRAAT. Witte Goederen, Sedden. ZEEG-R AS -M ATRASSE3ST Piqué Spreien enz. enz. enz. j^AARDSTELLEN, ERLAKTE|CoEEN j^URFBAKKEN EN

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 186