Onderwijzers-Zangvereeniging „Amicitia." Bestuur. R.-C. Zangkoor „Deo Sacrum" der St. Jozefkerk. Bestuur. R.-C. Zangkoor „Csecilia" der St. Hypolituskerk. Bestuur. Muziekvereeniging „De Delftsche Harmonie." Bestuur, Letterlievend Genootschap „Geestbeschaving." Bestuur. XYI I. Koomen, President W. Bijlo, Secretaris. W. A. Kraan, Bibliothecaris. W. J. v. d. Boor, Penningm. J. A. Schel]ekens, Directeur. P. J. v. llavesteyn, Alg. Secund. Opgericht in 1723. P. H. M. Drabbe, Voorzitter. J. H. W. van der Polder, Onder-Voorzitter. J. P. Brico, Secretaris. G. J. Murk, Bibliothecaris, Penningmeester. H. L. Wassen. •1. J. Ahsmann, Directeur. Opgericht 1796. A. A. T. yan Leeuwen, President. J. T. Gussonhoven, Secretaris. O. J. van Berckel. Opgericht 1 Januari 1875. A. Eygenraam, President. J. Grol, Secretaris. C. J. La Hey, Penningmeester. M. Oosterhof, Bibliothecaris. W. Keereweer, Directeur. G. JEsseling, Onder-Directeur. Opgericht 14 Januari 1860. C. 1 feiffcr, Eere-\ oorzitter. A. J. v. d. Berg, Secretaris. W. C. Kentie, President. H. J. Verbeek, Thesaurier. C. G. Kiem, Vice-President. J. Stolk, Alg. Secundus.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 16